Skandaliczna wypowiedź radnej podczas obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Zamość [ video ]

Zgodnie z zapowiedzą prezentujemy nagranie z sesji Rady Gminy Zamość z dnia 30 października 2017 roku. Podczas obrad sesji doszło do skandalicznej sytuacji. W trakcie sesji radna Anna Skorupka kolejny raz stwierdziła, że mieszkaniec przychodzi na sesję nie z własnej woli  cyt. ” nie sądzę aby Pan tu przychodził z własnej woli, jest Pan przez kogoś delegowany, ale źle Pana przygotował….?. Radna nie zdefiniowała w swojej wypowiedzi kto mieszkańca od trzech lat deleguje na sesje Rady Gminy Zamość.

W drugiej swojej wypowiedzi radna Anna Skorupka odnosząc się krytycznie a wręcz wulgarnie powiedziała do mieszkańca m.in. – ” Pan jest zero proszę Pana, bo nic Pan  sobą nie reprezentuje nic kompletnie…..”.

Zgodnie z regulaminem Rady Gminy Zamość w przypadku wypowiedzi,  które uchybiają prowadzeniu sesji Przewodniczący obrad przywołuje radnego do porządku. W tym przypadku Przewodniczący Józef Siemczyk nie zareagował na skandaliczną wypowiedź radnej Anny Skorupki.

Kolejny raz podczas obrad sesji Rady Gminy Przewodniczący nie skorzystał z zapisu & 42 punkt 2 i 3 Regulaminu Rady Gminy Zamość, który brzmi :

Przewodniczący może czynić radnym
uwagi dotyczące tematu, formy, czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych
przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”. 3.Jeżeli temat lub sposób wystąpienia lub zachowania
radnego w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad, bądź uchybia powadze sesji Przewodniczący
przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos,
nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

Radnego obowiązuje znajomość zasad postępowania, które nakazuje prawo, regulamin Rady.

Przypominamy, że radni w swojej służbie wobec lokalnej społeczności powinni działać zgodnie z następującymi zasadami:

1. praworządności

2. bezstronności i bezinteresowności

3. obiektywności

4. uczciwości i rzetelności

5. odpowiedzialności

6. jawności

7. dbałości o interes społeczny

8. godnego zachowania przy wykonywaniu funkcji radnego

9. uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami

Przy sprawowaniu swojej funkcji radni winni stosować się do roty ślubowania składanego przed objęciem mandatu, której treść brzmi: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Czy radna mandat radnego sprawuje godnie?. Pytanie pozostawiamy bez odpowiedzi ale pod rozwagę mieszkańców i wyborców radnej.

Była to kolejna sesja, na której radna zapomniała o zasadach obowiązujących radnego jak również o rocie ślubowania.

Materiał filmowy z  obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Zamość.

 

 

 

 

 

Komentarze do: “Skandaliczna wypowiedź radnej podczas obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Zamość [ video ]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top