Uczestnicy zebrania w Żdanowie zdecydowali o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego. Wniosek sołtysa zdobył głos sołtysa

W dniu 19 września 2023 r. w Żdanowie odbyło się zebranie wiejskie w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na 2024 r. Kwota funduszu sołeckiego dla Sołectwa Żdanów na 2024 r – 60 254,34 zł.

Uczestnicy zebrania środki funduszu sołeckiego przeznaczyli na zadanie służące poprawie warunków życia mieszkańców tj. opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej.

O wniosku sołtysa w materiale filmowym poniżej:

Cz. I

Cz. II

Cz. III

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top