Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość – rozpatrzenie skargi [ VIDEO ]

W dniu 21 maja 2020 roku w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. Przedmiotem posiedzenia komisji było rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Zamość. Było to już czwarte posiedzenie komisji w tej sprawie w ciągu trzech ostatnich miesięcy. W miesiacu kwietniu z nieznanych nam  przyczyn Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radny Tadeusz Kostrubiec nie zwołał ani jednego posiedzenia komisji. Zwołane na dzień 18 marca 2020 roku posiedzenie komsji zostało odwołane bez podania przyczyn.

Porządek obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 21 maja 2020 roku:

 

1)    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2)    Przyjęcie porządku obrad.

3)    Przyjęcie protokołu.

4)    Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.

5)    Sprawy bieżące.

6)    Zakończenie posiedzenia.

W trakcie posiedzenia komisji radni przyjeli protokół z obrad z dnia 15 maja 2020 roku. Przewodniczacy komisji radny Tadeusz Kostrubiec poddał pod głosowanie opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji ????.

Za przyjęciem opinii głosowali radni:

  1. Radny Tadeusz Kostrubiec
  2. Radny Krzysztof Gromek – pracownik jednostki organizacyjnej Urządu Gminy Zamość
  3. Radny Wiesław Pośnik

Przeciw opini zagłosowała radna Halina Szymańska. Radny Konrad Kitka wstrzymał się od głosu. Przyjęta opinia przez trzech radnych w tym jednego radnego, który jest pracownikiem jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy Zamość stanowi, że skarga złożona przez mieszkańca na działalność Wójta Gminy Zamość jest bezzasadna.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top