27 grudnia sesja budżetowa Rady Powiatu Zamojskiego

Na dzień 27 grudnia 2018 roku na godz. 10.00 zwołana została III sesja Rady Powiatu Zamojskiego. Sesja odbędzie się w Sali Consulatus w Urzędzie Miasta Zamość przy ul. Rynek Wielki 13.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2019.

 6. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Zamościu na 2019 rok,
 2. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej oraz planów pracy pozostałych komisji stałych Rady Powiatu w Zamościu na 2019 rok,
 3. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,
 4. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
 5. w sprawie uchwalenia  „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2019 – 2021”,
 6. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Zamojskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,

 7. w sprawie powierzenia Gminie Zwierzyniec zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zwierzyniec,

 8. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej.

 1. Sprawozdanie Starosty Zamojskiego z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

 2. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 3. Sprawy różne.

 4. Zakończenie obrad.

źródło: spzamosc.bip.lubelskie.p

Komentarze do: “27 grudnia sesja budżetowa Rady Powiatu Zamojskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top