Nierespektowanie zarządzenia i regulaminu korzystania z tablic informacyjnych Gminy Zamość

W dniu 28 lutego 2020 odbyła się sesja Rady Gminy Zamość. W punkcie interpelacje i zapytania radna Halina Szymańska ponowiła interpelację w sprawie oczyszczenia tablic informacyjnych z nadmiernych ilości ogłoszeń. Administratorem tablic jest Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość. Poprzednią interelację radna Halina Szymańska złożyła na sesji Rady Gminy Zamość w dniu 30 stycznia 2020 roku. Odpowiedź na interpelację zamieszczamy powyżej.

Z zarządzenia Wójta Gminy Zamość nr 543/18 z dnia 25 lipca 2018 roku wynika, że administrator tablic jest zobowiązany przynajmniej dwa razy w miesiącu przeprowadzić prace porządkowe przy tablicach informacyjnych.

Zarządzenie określa wprost, że prace będzie wykonywał pracownik administratora lub sołtys. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć tablic informacyjnych wykonanych w ostatnich dniach na terenie gminy.

Szczególne znaczenie ma zdjęcie nr 1 tablicy informacyjnej w miejscowości Wysokie. Tablica ta znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania miejscowej sołtyski.

Regulamin korzystania z tablic informacyjnych Gminy Zamość jest przepisem martwym i nie respektowanym.

Należy też zadać pytanie: czy wójt Ryszard Gliwiński radnej udzielił rzetelnej odpowiedzi w sprawie oczyszczania tablic informacyjnych?. Odpowiedź niech pozostanie bez komentarza.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top