Miliony na inwestycje dla Płoskiego

Gmina Zamość w najbliższych latach wzorem lat ubiegłych ponownie zainwestuje duże pieniądze na inwestycje w miejscowości Płoskie. W dniu 28 marca 2022 roku UG Zamość ogłosił  zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiejskiego domu kultury z garażem dla OSP. Drugie ogłoszenie dotyczy zamówienia na roboty budowlane w zakresie przebudowy Szkoły Podstawowej.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiejskiego domu kultury z garażem dla OSP.


Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Wiejskiego Domu Kultury w m. Płoskie wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie wszystkich branż z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiejskiego Domu Kultury z garażem dla OSP w m. Płoskie”.
Charakterystyka ogólna obiektu:
• Obiekt użyteczności publicznej, budynek parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, kształt prostokąta. W bryle budynku zaprojektowany powinien zostać garaż dwustanowiskowy dla wozów strażackich wraz z zapleczem.
• Powierzchnia budynku ok. 1000 m2.
W obiekcie przewidziano między innymi następujące pomieszczenia o łącznej powierzchni ok 750 m²: wiatrołap, hol, korytarz, szatnia, sala ogólna nr 1 o powierzchni ok. 270 m2, sala ogólna nr 2 o powierzchni ok. 80 m2 (sala duża nr 1 oddzielona od sali małej nr 2 przegrodą mobilną), kotłownia, kuchnia wraz z zapleczem do przygotowania posiłków na miejscu, jadalnia, zmywalnia, pomieszczenie do wstępnej obróbki, pomieszczenie obieralni, 2 magazyny chłodnicze, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia socjalne, 3 sanitariaty, w tym dla osób niepełnosprawnych, 2 pomieszczenia gospodarcze, 2 pomieszczenia techniczne oraz garaż dwustanowiskowy dla dwóch pojazdów strażackich typu ciężkiego wraz z zapleczem: sanitariat, 2 pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni ok. 250 m2 oraz wszelkie inne niezbędne pomieszczenia do prawidłowego funkcjonowania obiektu.
• Zasilenie obiektu – przyłącze wodociągowe wraz z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej, przyłącze gazowe wraz z włączeniem do istniejącej sieci gazowej, przyłącze energetyczne od budynku do złącza licznikowego, przyłącze kanalizacji wraz ze zbiornikiem bezodpływowym;
• Zaprojektowanie układu komunikacyjnego – utwardzenie terenu z betonowej kostki brukowej wraz ze zjazdem z drogi wewnętrznej, z dojściami i dojazdami oraz parkingiem dla aut osobowych (ok. 40 miejsc parkingowych, w tym dla osób niepełnosprawnych).

Przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Płoskie

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Płoskie”.
2.Zadanie dot. gruntownej przebudowy starej części szkoły oraz niezbędnych prac modernizacyjnych w nowej części obiektu. Zakres inwestycji obejmuje: roboty rozbiórkowe, ocieplenie fundamentów i ścian zew.; wymiana: stropu, konstrukcji i pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej; instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, instalacji ośw. awaryjnego ewakuacyjnego, instalacji c.o. i c.w.u., instalacji wod-kan oraz instalacji P-POŻ. Wykonana zostanie przebudowa istniejących pomieszczeń i dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, montaż fotowoltaiki.
2.1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie przebudowy Szkoły Podstawowej w miejscowości Płoskie, zlokalizowanej na działce o nr ew. 225/7 miejscowość Płoskie, obręb 0015 Płoskie, Gmina Zamość; w tym w szczególności:
1) Część budynku szkoły oznaczona w projekcie symbolem „A”, br. budowlana, sanitarna, elektryczna:
a) Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe:

– skucie całości tynków wewnętrznych i zewnętrznych

rozbiórka warstw stropów drewnianych

rozbiórka belek stropowych drewnianych

rozbiórka całości dachu konstrukcji drewnianej

demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej

wyburzenie ścian działowych murowanych i drewnianych

rozbiórka biegów schodowych

poszerzenie otworów okiennych w ścianach zewnętrznych

wykonanie przejść w ścianach konstrukcyjnych wewnętrznych
b) Roboty budowlane:

zasypanie pomieszczeń piwnic – przewiduje się likwidację istniejących pomieszczeń piwnicznych – wypełnienie przestrzeni
piaskiem ubitym warstwami.

wzmocnienie spękanych ścian zewnętrznych i wewnętrznych

ściany istniejące z częściowymi przemurowaniami uszkodzonych fragmentów, ze wzmocnieniami kotwami – powierzchnie
przemurowań ocenione zostaną po usunięciu tynków wewnętrznych

wprowadzenie w poziomie stropów wieńców żelbetowych spinających

wykonanie nowych ścian działowych

wzmocnienie nadproży okiennych i drzwiowych

wymianę stropów drewnianych – belkowych na stropy ognioodporne

wymiana konstrukcji i pokrycia dachu nad częścią budynku

wykonanie kominów wentylacji grawitacyjnej

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i ciepłochronnych

wymiana całości stolarki okiennej i drzwiowej

wykonanie nowych biegów, spoczników i podestów klatki schodowej

wykonanie nowych barierek ochronnych klatki schodowej

roboty tynkarskie wewnętrzne

roboty malarskie

wykonanie okładzin podłogowych wszystkich pomieszczeń z płytek z kamieni sztucznych

ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej silikatowej w kolorze jak na rysunku
elewacji

wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych przy wszystkich otworach okiennych

wymiana rynien i rur spustowych

wymiana szafki gazowej

ocieplenie stropu nad piętrem

wszystkie pomieszczenia sanitarne do kompleksowego remontu – wymiana okładzin ściennych, podłogowych oraz
armatury sanitarnej i inst. elektrycznej

krzesełko schodowe wraz z prowadnicami dla potrzeb osób niepełnosprawnych

instalacje sanitarne wewnętrzne

instalacje elektryczne wewnętrzne
2) Część budynku szkoły oznaczona w projekcie symbolem „B”, br. budowlana, sanitarna, elektryczna
a) Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

zerwanie posadzki istniejącej we wszystkich pomieszczeniach

demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej
b) Roboty budowlane

Wymiana pokrycia dachu

wymiana całości stolarki okiennej i drzwiowej

wykonanie nowych barierek ochronnych klatki schodowej

roboty tynkarskie wewnętrzne – uzupełnienie istniejących tynków

roboty malarskie

wykonanie okładzin podłogowych wszystkich pomieszczeń z płytek z kamieni sztucznych

ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej silikatowej w kolorze jak na rysunku elewacji.

wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych przy wszystkich otworach okiennych

wymiana rynien i rur spustowych

wymiana szafki gazowej

ocieplenie stropu nad piętrem

wszystkie pomieszczenia sanitarne do kompleksowego remontu – wymiana okładzin ściennych, podłogowych oraz armatury sanitarnej i inst. elektrycznej

krzesełko schodowe wraz z prowadnicami dla potrzeb osób niepełnosprawnych

instalacje sanitarne wewnętrzne

instalacje elektryczne wewnętrzne
3) Część budynku szkoły oznaczona w projekcie symbolem „C”, br. budowlana, elektryczna
a) Roboty budowlane

wymiana pokrycia dachu

roboty malarskie

wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej

montaż nowych elementów stolarki drzwiowej

Komentarze do: “Miliony na inwestycje dla Płoskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top