Kompromitująca wypowiedź Sołtysa Kalinowic i jednocześnie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zamość

W niedzielę 26 września odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa Kalinowice w sprawie uchwalenia wniosku do funduszu sołeckiego. W zebraniu uczestniczyło 44 mieszkańców.

Uczestnicy zebrania zdecydowali, że środki funduszu sołeckiego zostaną przeznaczone na budowę oświetlenia jednej z dróg gminnych. Wniosek w tej sprawie złożyła mieszkanka Kalinowic w imieniu 15 mieszkańców.

Wniosek sołtysa i rady sołeckiej złożony w trakcie zebrania na budowę kanalizacji nie uzyskał akceptacji uczestników zebrania.

Zebranie zakończyło się kompromitującą wypowiedzią sołtysa Mirosława Kołtuna, który jednocześnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zamość. Sołtys Mirosław Kołtun w swoim wystąpieniu za pośrednictwem mediów wezwał Urząd Miasta w Zamościu do anulowania uchwały podjętej przez Radę miasta Zamość dotyczącą poszerzenia granic miasta. Sołtys domagał się aby uchwała została anulowana na najbliższej sesji Rady Miasta Zamościa.

Dzisiaj (27 września) odbędzie się sesja Rady miasta Zamość.  Jak radni Rady Miasta Zamość ocenią wypowiedź wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zamość i czy w ogóle zainteresują się tą wypowiedzią dowiemy się w trakcie obrad.

Nagranie  z zebrania w Kalinowicach na Facebooku pod linkiem: https://www.facebook.com/352943981711842/videos/266812678674918 . Najciekawsze ostatnie 15 minut z wystąpienia sołtysa Kalinowic.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top