Gminne standardy. Bezpieczeństwo na placach zabaw – czego nie dowiemy się z odpowiedzi wójta?

W trosce o bezpieczeństwo dzieci na gminnych placach zabaw jedna z mieszkanek Gminy Zamość skierowała zapytanie do wójta Ryszarda Gliwińskiego. Pytanie zainteresowanej mieszkanki wraz z niepełną odpowiedzią zostało zamieszczone w rubryce ” Zadaj pytanie Wójtowi ” na stronie UG Zamość.

Treść pytania do wójta Ryszarda Gliwińskiego:

Szanowny Panie Wójcie!
W jakim stanie technicznym są place zabaw na terenie Gminy Zamość? Czy dzieci mogą z nich bezpiecznie korzystać? W jaki sposób i kiedy zostały zdezynfekowane place zabaw? Będę wdzięczna za szybką odpowiedź. Wyrażam zgodę na opublikowanie pytania z moim imieniem i nazwiskiem.
Z poważaniem Renata Tywoniuk-Kwoka 01.07.2020

Wójt Ryszard Gliwiński w udzielonej odpowiedzi pomija pierwsze pytania o stan techniczny. Dlaczego?. Być może dowiemy się tego wkrótce.

W jaki sposób i kiedy zostały zdezynfekowane place zabaw? 

Odpowiedź wójta:

Witam i dziękuję za kolejny kontakt e-mail.
Na terenie Gminy Zamość zlokalizowanych jest 34 palców zabaw. Na wszystkich pojawiły się na początku czerwca tablice informacyjne o możliwości korzystania z tych miejsc oraz konieczności zachowywania ostrożności i dystansu społecznego, a także konieczności posiadania własnych środków dezynfekcyjnych. Informacja taka w dniu 8 czerwca zamieszczona została także na stronie www.gminazamosc.pl. Niestety informacje porządkowe w postaci zalaminowanych kart były i są niszczone. Gminny Zakład Obsługi Komunalnej na bieżąco stara się je uzupełniać.

Place zabaw nie były dezynfekowane. Nie było potrzeby przeprowadzania jednorazowego tego typu działania, gdyż place zabaw do czerwca były zamknięte i Mieszkańcy przestrzegali zakazu wstępu na nie. Po otwarciu placów nie ma technicznych i organizacyjnych możliwości ich ciągłego odkażania, a jednokrotna dezynfekcja placów (np. rano) nie zapobiegnie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa. Jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji byłby ciągły kilkunastogodzinny nadzór osobowy (także w soboty i niedziele), co w przypadku 34 placów zabaw jest niemożliwe do realizacji. Nie wyobrażam sobie również ograniczenia godzin otwarcia placów i zapewnienie wówczas ciągłego nadzoru osobowego. Wymagałoby to także bardzo dużego zaangażowania (ludzkiego i finansowego), a nie zabezpieczało przed korzystaniem z palców poza godzinami ich otwarcia. Bez zapewnienia stałego nadzoru osobowego nie wyobrażam sobie także skutecznych efektów wyposażenia placów zabaw w środki do dezynfekcji.

Jestem przekonany, że Mieszkańcy nie oczekują od Samorządu zamykania placów zabaw i że raczej są gotowi sami zadbać o swoje bezpieczeństwo. Dorośli pod opieką których muszą znajdować się dzieci korzystające z placów powinni być wyposażeni w płyn dezynfekujący i środki ochrony osobistej, a także powinni nadzorować czy uczestnicy zabaw zachowują odpowiedni dystans społeczny, i to Oni muszą podejmować decyzję czy na placu zabaw jest bezpiecznie, podobnie jak w środkach komunikacji, sklepach i w wielu innych miejscach publicznych.

Dociekliwa mieszkanka w trosce o bezpieczeństwo dzieci na placach zabaw zdała wójtowi kolejne pytanie.

Szanowny Panie Wójcie!

W Pana odpowiedzi udzielonej e-mailem na moje pytanie w dniu 04.07.2020 r. nie znalazłam informacji dotyczących stanu technicznego placów zabaw na terenie Gminy Zamość? W związku z tym ponawiam pytanie: Jaki jest stan techniczny 34 placów zabaw w naszej gminie? Czy dzieci mogą bawić się bezpiecznie i czy rodzice mogą być spokojni o bezpieczeństwo swoich dzieci?

Będę wdzięczna za konkretną odpowiedź na moje pytanie.

Z poważaniem

Renata Tywoniuk-Kwoka

Jak w innych gminach wygląda bezpieczeństwo na placach zabaw pod kątem zminimalizowanie zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 ?.

Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa biologicznego użytkowników obiektów otwartych, a jej celem jest  zminimalizowanie zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

1. Wszystkie obiekty są ogrodzone, a wejście odbywa się wyłącznie w wyznaczonych godzinach.

2. Obiekty otwierane są codziennie o godzinie 9:00 a zamykane o godzinie 20:00.

 

3. Na godzinę przed otwarciem powyższych obiektów przeprowadzona zostanie dezynfekcja ławek oraz elementów urządzeń, z którymi bezpośredni kontakt będzie miał użytkownik.

 

4. Zaleca się użytkownikom obiektów posiadanie własnych środków do dezynfekcji dłoni.

5. Na obiekty mogą wejść wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

6. Z obiektów nie mogą korzystać osoby, które zamieszkują z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą pozostającą w izolacji w warunkach domowych.

7. Na terenie obiektów należy zachować dwumetrowy dystans społeczny, z wyłączeniem rodziców dzieci wymagających opieki (do 13 roku życia), osób wspólnie mieszkających i osób niepełnosprawnych.

8. Użytkowników, z wyłączeniem pkt 7, którzy nie są w stanie zachować dwumetrowego dystansu społecznego obejmuje obowiązek zasłaniania ust i nosa.

9. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie przebywania na obiekcie.

10. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk każdorazowo po zakończonej zabawie na ogródku jordanowskim lub ćwiczeniach na siłowni zewnętrznej.

 

Komentarze do: “Gminne standardy. Bezpieczeństwo na placach zabaw – czego nie dowiemy się z odpowiedzi wójta?

  1. Dociekliwa

    Sa miejscowości, w których płace zabaw są dezynfekowanw. ..
    http://nowodworski.info/nowy-dwor-maz-malo-zabawny-plac-zabaw
    Tylko u nas nikt nie widzi takiej konieczności. Szkoda….

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top