Gmina Zamość: Wójt Ryszard Gliwiński zmienił swoje stanowcze stanowisko w sprawie propozycji radnego Konrada Kitki [ VIDEO ]

W dniu 18 września 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej . Do porządku obrad został dodany punkt dotyczący pisma skierowanego do Przewodniczącego Rady Gminy Zamość przez radnego Konrada Kitka w sprawie przydzielenia mieszkania socjalnego dla mieszkanki Borowiny Sitanieckiej. W trakcie dyskusji radny Konrad Kitka zwrócił się do wójta Ryszarda Gliwińskiego z propozycją poinformowania mieszkanki Borowiny Sitanieckiej o przysługujacym jej pouczeniu, które nie zostało zawarte w ofercie dotyczącej przydziału mieszkania socjalnego.

Wójt Ryszard Gliwiński stanowczo odpowiedział radnemu, że składając ofertę dotyczącą przydziału mieszkania socjanlego dopełnił wszystkich formalności i nie ma nic wiecej do informowania osoby, której złozono ofertę [ wypowiedź w materiałe filmowym od 8 m 03 s ].

Po kilku dniach wójt Ryszard Gliwiński zmienia zdanie i pisemnie informuje mieszkankę Borowiny Sitanieckiej o tym, że w ofercie dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu socjannego nie zawarto stosownego pouczenia tj. art. 13, ust. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W swoim piśmie z dnia 07 października 2019 roku wójt Ryszard Gliwiński zawarł pouczenie o które wnioskował radny Konrad Kitka.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top