Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – wyniki konkursu. Gmina Zamość nie otrzymała dofinansowania

Na stronach internetowych wojewodów ogłoszone zostały wyniki kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To listy zadań zgłoszonych przez gminy wraz z kwotami przyznanymi na ich realizację. Pieniądze będą przeznaczane na inwestycje jak budowa żłobków, przedszkoli czy dróg oraz inne niezbędne lokalnie działania.

162 542 018,24 zł dla województwa lubelskiego w ramach kolejnego konkursu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. bit.ly/2Pfpk97

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom.

W sumie RFIL wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego ponad 13 mld złotych:

6 mld zł – środki, które trafiły latem 2020 roku do wszystkich gmin i powiatów w całej Polsce
4,35 mld zł – środki przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach konkursu w grudniu 2020 roku
1,65 mld zł – środki przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach drugiego konkursu – przyznane 31 marca 2021
1 mld zł – skierowany do gmin górskich z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi (nabór wniosków zakończył się 12 lutego 2021 r.)

Gmina Zamość złożyła trzy wnioski. Niestety żadna z gminnych inwestycji nie otrzymała środków finansowych w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.

1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice, Szopinek, Wólka Panieńska. Koszt inwestycji 1,7 mln zł kwota wnioskowanych środków  2 mln zł,  wkład własny 300 tys. zł.

2. Budowa sali gimnastycznej w m. Kalinowice. Szacowany koszt inwestycji 5,4 mln zł, kwota wnioskowanych środków 2 mln zł,  wkład własny 3,4 mln zł.

3. Przebudowa szkoły w m. Płoskie. Szacowany koszt inwestycji 2,5 mln zł. Kwota wnioskowanych środków 2 mln zł wkład własny 0,5 mln zł.

W poprzednim naborze wniosków, który trwał od 24 sierpnia 2020 roku do 30 września 2020 roku gmina Zamość również złożyła trzy wnioski i również nie otrzymała dofinansowania na inwestycje zlokalizowane w trzech sołectwach. Wnioski dotyczyły następujących inwestycji:

1. Budowa sali gimnastycznej w m. Kalinowice. Koszt inwestycji 5,4 mln zł.  Kwota wnioskowanych środków 4 mln zł, wkład własny 1,4 mln zł.

2. Rozbudowa dróg gminnych nr 110381L i 110382L w miejscowości Szopinek. Szacowany koszt inwestycji 5 mln zł , kwota wnioskowanych środków 3,5 mln zł. Wkład własny 1,5 mln zł.

3. Budowa drogi ”KD – D”  w miejscowości Płoskie od drogi powiatowej 3217L w kierunku Zawady. Szacowany koszt inwestycji 3,5 mln zł, kwota wnioskowanych środków 2,4 mln zł. Wkład własny 1 mln zł.

Powiat Zamojski otrzymał łącznie 10,0 mln zł. na trzy zgłoszone zadania. Dodatkowo z Funduszu Leśnego otrzymaliśmy 3,0 mln zł na realizację jednego z ww. zadań.

  1. Inwestycja Rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej w Sanatorium Krasnobrodzie ma na celu powiększenie bazy hotelowej Sanatorium poprzez uzyskanie dodatkowych łóżek sanatoryjnych na parterze oraz poddaszu (wzrost liczby łóżek z 19 do 62) oraz powiększenie bazy zabiegowej poprzez rozbudowę i wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny zakładu przyrodoleczniczego. Obiekt przeznaczony będzie dla osób, które przeszły zakażenie COVID-19 i potrzebują specjalistycznej rehabilitacji. Otrzymane dofinansowanie z RFIL – 6,0 mln zł.

 

  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2951L relacji: Zwierzyniec – Józefów Roztoczański na terenie gmin: Zwierzyniec i Krasnobród. Planowany zakres robót obejmuje m.in.: ujednolicenie szerokości jezdni do 5,5 m, wykonanie nowej nawierzchni z obustronnymi poboczami ulepszonymi kruszywem z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją, podniesienie nośności drogi, wykonanie peronów  przy przystankach, odtworzenie rowów przydrożnych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz elementami brd. Droga jest istotną częścią ponadlokalnego układu komunikacyjnego, który ma duże znaczenie dla gospodarki opartej na turystyce. Realizacja zadania poprawi m.in. dostępność do Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”, wpisanego na Światową Listę Rezerwatów Biosfery UNESCO. Otrzymane dofinansowanie 5,0 mln.zł , w tym: środki RFIL – 2,0 mln zł i środki Funduszu Leśnego – 3,0 mln. zł.

 

  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3270L relacji Łabuńki – Zubowice na terenie gmin: Łabunie i Komarów – Osada. Planowany zakres robót obejmuje m.in.: ujednolicenie szerokości jezdni do 5,5 m, wykonanie nowej nawierzchni o podniesionej nośności wraz z obustronnymi poboczami ulepszonymi kruszywem z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją, wykonanie peronów  przy przystankach, odtworzenie rowów przydrożnych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz elementami brd. Droga nr 3270L jest ważnym elementem w układzie komunikacyjnym i w sytuacjach nagłych stanowi alternatywę do wykorzystania w działaniach ratowniczych. Otrzymane dofinansowanie z RFIL – 2,0 mln. zł.

Miasto Zamość otrzymało 4 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przedmiotem inwestycji będzie kompleksowy System Indywidualnej Segregacji Odpadów. Systemem objęte zostaną miejsca gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych w zabudowie wielorodzinnej. Inwestycja polega za zakupie urządzeń mech. do gromadzenia odpadów komunalnych (inteligentne moduły wyposażone w: kontrolę dostępu, wagi legalizowane, pomiar zapełnienia, CCTV) i systemu informatycznego (baza danych, aplikacja www), montażu urządzeń na terenie Miasta, uruchomieniu urządzeń i syst. informatycznego. System składa się z urządzeń mechanicznych w postaci metalowych modułów, w których są umieszczone standaryzowane, plastikowe pojemniki na odpady o pojemności 1.100, których zadaniem jest uniemożliwienie dostępu w sposób do tego nieuprawniony. Zgrupowane geograficznie w jednym miejscu moduły stanowią pojedyncze gniazdo, to jest odpowiednik obecnego miejsca składowania odpadów komunalnych. Wprowadzenie systemu pozwoli na likwidację anonimowości i zbiorowej odpowiedzialności w zabudowie wielorodzinnej. Elektroniczne moduły, składające się z pojemników 1100 litrów, na odpady poszczególnych frakcji wyposażone w elektronikę dostępową, pomiarową i kamery monitoringu CCTV. Wszystkie umieszczone w pojemnikach odpady są ważone i katalogowane w bazie danych. Gospodarstwa domowe otrzymują pakiety kodów QR w postaci etykiet, które należy nakleić na torby lub worki foliowe, w których umieszczane są posegregowane odpady. Rodzaj i waga odpadów przypisywana jest do indywidualnego konta gospodarstwa domowego. Oddane odpady poddawane są okresowym kontrolom jakości w celu zbadania stopnia poprawności segregacji za pomocą mobilnego urządzenia kontrolnego. Wszystkie informacje gromadzone są w warstwie centralnej systemu. Posadowienie i montaż modułów systemu nie wymaga pozwolenia na budowę ani też zgłoszenia.

 

 

 

Komentarze do: “Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – wyniki konkursu. Gmina Zamość nie otrzymała dofinansowania

  1. Ostrzyca

    Gdyby Wójt był z PiS-u, to może by coś kapnęło, ale skoro nie chce lub nie może zmienić barw…

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top