Droga w Pniówku z dofinansowaniem z RFRD

Umowa pomiędzy Gminą Zamość, reprezentowaną przez Wójta Ryszarda Gliwińskiego a Wojewodą Lubelskim Lechem Sprawką na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 112227L w m. Pniówek (za szkołą)” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) została uroczyście podpisana w dniu 23 czerwca br. w Lubelskiem Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

W ramach zadania zostanie wykonany odcinek drogi o długości 947 m i szerokości 5 m wraz z budową poboczy, kanału technologicznego, przebudową zjazdów i usunięciem kolizji sieci gazowej i telekomunikacyjnej.

Wartość całego zadania z wniosku (same roboty budowlane) opiewa na kwotę 2 105 465,00 zł. Natomiast otrzymane dofinansowanie to 1 263 278,00 zł (tj. 60 % wartości całego zadania z wniosku), a wkład własny to 842 187,00 zł. Obecnie trwa procedura przetargowa. Planowany termin realizacji inwestycji – do czerwca 2022 roku.

źródło: UG Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top