Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. Gdzie wyparował wniosek skierowany do Wójta Gminy Zamość? [ V I D E O ]

W dniu 06 listopada 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z dni: 03.10.2023 i 25.10.2023 r.
4. Zapoznanie się z wnioskiem Mieszkańca Gminy Zamość (cytat): o dokonanie zmian w uchwale Rady Gminy Zamość z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wysokości i zasad, na jakich radnym Rady Gminy przysługują diety w zakresie określenia wyższego współczynnika  procentowego obniżenia diety za nieobecność radnego na sesji i posiedzeniu komisji.
5. Rozpatrzenie wniosku Mieszkańca Gminy Zamość (cytat):
o uporządkowanie stanu prawnego w zakresie świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
korzystających z opieki zdrowotnej tj. uchylenie zapisów §4 Regulaminu CUW, który stanowi załącznik do uchwały Nr XXIII/195/16 z dnia 27 czerwca 2016 r.
i jest sprzeczny z uchwałą Nr XXXII/618/10 Rady Gminy Zamość z dnia 8 marca 2010 r.
6. Rozpatrzenie wniosku Uczniowskiego Klubu Sportowego „Terminator” o uwzględnienie
klubu przy planowaniu budżetu gminy na rok 2024.
7. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Zamość
8. Inne sprawy.
9. Zakończenie obrad.

W punkcie ” Rozpatrzenie wniosku Uczniowskiego Klubu Sportowego „Terminator” o uwzględnienie
klubu przy planowaniu budżetu gminy na rok 2024” radny Konrad Kitka zwrócił się z zapytaniem do Wójta Ryszarda Gliwińskiego. Radny pytał czy prawdą jest, że do wójta został skierowany wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego „Terminator” o uwzględnienie klubu przy planowaniu budżetu gminy na rok 2024” Wójt stanowczo stwierdził, że wniosku nie otrzymał. Radny zażądał odpowiedzi na piśmie.

Wniosek Mieszkańca Gminy Zamość (cytat): o dokonanie zmian w uchwale Rady Gminy Zamość z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wysokości i zasad, na jakich radnym Rady Gminy przysługują diety w zakresie określenia wyższego współczynnika  procentowego obniżenia diety za nieobecność radnego na sesji i posiedzeniu komisji radni uznali za niezasadny. Radny Krzysztof Ostasz argumentował, że jest to koniec kadencji a ewentualne oszczędności nie będą miały wpływu na budżet gminy.

Materiał filmowy z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poniżej:

Cz. I

 

Cz. II

 

Cz. III

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top