XXXV sesja Rady Gminy Zamość

W dniu 09 września 2021 roku o godz.15.30 odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy w świetlicy wiejskiej w Zawadzie.

Radni pochylą się nad projektami uchwał sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok, sprawie rozpatrzenia petycji Mieszkańców Gminy Zamość.

Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość oraz Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej Gminy Zamość radni będą debatować w związku z wystąpieniem Wojewody Lubelskiego o dostosowanie w/w uchwał do obowiązujących przepisów prawa.

Z wnioskami wraz uzasadnieniem do Wojewody Lubelskiego zwrócił się mieszkaniec gminy, który analizując uchwały Rady Gminy Zamość zauważył, że zostały przyjęte z wadą prawną.

Radni podejmą również uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji Mieszkańców Gminy Zamość.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wnioski radnych.
8. Odpowiedzi na wnioski radnych.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
10. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Mieszkańców Gminy Zamość.
12. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość.
13. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej Gminy Zamość.
14. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji.
15. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
17. Informacja o pracy Wójta.
18. Zakończenie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top