Bezprawne działanie radnych Rady Gminy Zamość

Transmisja na żywo z obrad Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy oraz Komisji Oświatowo Społecznej zagrożeniem dla bezpieczeństwa radnych Rady Gminy Zamość. Tak uzasadnił w swoim wystąpieniu radny Mirosław Kołtun. Niezwykły przebieg w dniu 10 marca 2022 roku miało wspólne posiedzenie dwóch komisji Rady Gminy Zamość. Po rozpoczęciu posiedzenia radny Jacek Adamczuk złożył wniosek o zawieszenie transmisji na żywo z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy oraz Komisji Oświatowo – Społecznej. Radny w zgłoszonym wniosku nie przywołał przepisów  do ograniczenia prawa konstytucyjnego.

Zgodnie z art. 61 ust. 2 Konstytucji RP „prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu”. Jak wskazuje art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób. Ponadto ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. W przypadku praktyki mającej miejsce w gminie Zamość, nie ulega wątpliwości, że nie spełnia ona zarówno przesłanki formalnej, jak i materialnej ograniczenia konstytucyjnego prawa do nagrywania posiedzeń komisji rad gmin – wspomniane ograniczenia nie są ustanawiane w ustawie i nie służą ochronie żadnej z wartości wskazanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Dlaczego radni nie chcieli transmisji na żywo z obrad komisji ? Z nieoficjalnych informacji jakie udało nam się zdobyć to chodzi o fundusz sołecki. Samorząd gminy Zamość ma w planach aby w 2023 roku nie było  funduszu sołeckiego. W tym temacie miał się wypowiedzieć każdy radny. Temat nie wygodny dla radnych. W porządku obrad komisji był zaplanowany punkt – Ocena realizacji zadań Funduszu Sołeckiego lat 2021 – 2022 i wnioski dotyczące Funduszu Sołeckiego 2023 roku.

Z uwagi na prowadzoną transmisję na żywo Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy radny Sylwester Dobromilski zawiesił obrady Komisji. W dniu 11 marca 2022 roku opublikowano nowy termin posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy oraz Komisji Oświatowo – Społecznej. Posiedzenie połączonych komisji odbędzie się w dniu 15 marca 2022 r. Tym razem posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Materiał filmowy z przebiegu posiedzenia Komisji Rady Gminy Zamość poniżej:

 

Komentarze do: “Bezprawne działanie radnych Rady Gminy Zamość

  1. Też Mieszkaniec

    Już tyle razy uchylano bezprawne uchwały tej Rady, a oni dalej swoje. Nie uczą się na błędach, nie słuchają prawników, takie chłopki-roztropki. A co z tego wynika dla przeciętnego mieszkańca gminy? A no tylko tyle, że władza chce ukryć swoje układziki przed obywatelami zamiast tym obywatelom służyć. Tak, tak służyć – bo władza w demokracji, to służba obywatelom, a nie ich okradanie, okłamywanie, manipulowanie i rozdawanie publicznej kasy tylko swoim.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top