Wojewoda upomina Przewodniczącego Rady Gminy Zamość

Przewodniczący Rady Gminy Zamość radny Piotr Koczułap został upomniany przez służby Wydziału Prawnego Wojewody i zobowiązany do przestrzegania procedury terminowego rozpatrywania wniosków przez Radę Gminy Zamość. Do Wojewody Lubelskiego zostały skierowane dwie skargi na działalność  Rady Gminy Zamość w zakresie naruszenia przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego . Zarzuty dotyczyły niezałatwienia wniosków złożonych do Rady Gminy Zamość w terminie określonym przez Kodeks Postępowania Administracyjnego. Obie skargi zostały zbadane przez podległy wojewodzie Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli.

” Natomiast, biorąc pod uwagę postępowanie w sprawie wydłużenia terminu na rozpatrzenie wniosków, Rada nie dochowała terminu zawiadomienia Pana o wydłużeniu rozpatrzenia wniosków zgodnie z przepisami KPA” czytamy w odpowiedzi na skargę. Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli stwierdza ” Jednakże w przypadku Pana Wniosków Rada nie zastosowała się do przepisów art. 245 KPA o trybie zawiadomienia ”. Skarżący został również powiadomiony o skierowaniu pisma przez służby wojewody do Przewodniczącego Rady Gminy Zamość z wnioskiem aby Rada w przyszłości dołożyła starań w zakresie przestrzegania procedury rozpatrzenia wniosków, w tym terminowości informowania o wydłużeniu terminów na ich rozpatrzenie. Z posiadanych przez redakcję informacji wynika, że będą kolejne skargi na działalność Rady Gminy Zamość z bardziej poważnymi zarzutami. Z naszych ustaleń wynika, że w trakcie całej kadencji wiele wniosków i skarg było rozpatrywanych z naruszeniem KPA oraz innych przepisów.

Komentarze do: “Wojewoda upomina Przewodniczącego Rady Gminy Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top