10 grudnia: Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka upamiętnia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, obchodzony 10 grudnia. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem młodzieży stającej w obronie praw człowieka, z uwagi na 30. rocznicę przyjęcia Konwencji o Prawach Dziecka.

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”

”Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby”

te fundamentalne dla każdego człowieka wartości są zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, ogłoszonej 10 grudnia 1948 r.

Corocznie, 10 grudnia, w rocznicę podpisania Deklaracji, na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V) z 1950 r.

Polska ma ugruntowaną pozycję międzynarodową jako państwo działające na rzecz kształtowania idei praw dziecka. Nasz kraj był inicjatorem i aktywnie uczestniczył w opracowaniu tekstu Konwencji o prawach dziecka. W 1979 r., w trakcie trwania Międzynarodowego Roku Dziecka, to Polska zaproponowała projekt tekstu i dała początek negocjacjom, które doprowadziły do przyjęcia Konwencji w 1989 r. Przez lata Polska była siłą napędową tego procesu. Postanowienia Konwencji odzwierciedlają m.in. myśl pedagogiczną i nowatorskie idee Janusza Korczaka. Inny wybitny Polak, dr Ludwik Rajchman, był z kolei pomysłodawcą i twórcą UNICEF – Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, powstałego w 1946 r. Natomiast w 1968 r. zainicjowaliśmy przyznawanie tak zwanego Orderu Uśmiechu, czyli międzynarodowego odznaczenia, którym dzieci nagradzają dorosłych wyróżniających się w swojej pracy oddaniem na rzecz najmłodszych i ich potrzeb. W 1997 r. powołaliśmy do życia urząd Rzecznika Praw Dziecka w Polsce, wyposażony w szeroki zakres kompetencji.

W tym roku dobiega końca 2-letnie członkostwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ (2018-2019). Dotychczasowe działania polskiej dyplomacji na rzecz promocji poszanowania międzynarodowych norm praw człowieka będą jednak kontynuowane również w nadchodzących latach z uwagi na wybór Polski przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych do Rady Praw Człowieka ONZ na kadencję obejmującą lata 2020-2022.  Wybór Polski stanowi nie tylko wyróżnienie, lecz jest przede wszystkim zobowiązaniem do dalszej aktywności na rzecz umacniania praw człowieka na świecie.

Więcej informacji o obchodach tegorocznego Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka można znaleźć na stronie ONZ – kliknij tutaj.

źródło: www.gov.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top