Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość radny Henryk Łukaszczuk zagłosował zgodnie z sumieniem za prawem i praworządnością

W dniu 28 maja 2020 roku odbyła się XIX sesja Rady Gminy Zamość. Jednym z punktów w porządku obrad sesji Rady Gminy Zamość nad którym pochylili się radni był projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zamość. Przypominamy skarga dotyczyła:

 • nieprzedstawienia – do dnia złożenia niniejszej skargi – Radzie Gminy Zamość projektu uchwały w sprawie szczegółowych kryteriów i tryby oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (czyli uchwały, o której stanowi art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), pomimo zapewnień w piśmie z 12 kwietnia 2019 r. (SAO.005.2.2019), że projekt tej uchwały stanie się przedmiotem obrad Rady „najpóźniej w dniu 30 maja 2019 roku”,
 • braku realizacji wniosków z 25 marca 2019 r. i 30 września 2019 r., w których zwracałem się o przedstawienie przez Wójta tego projektu uchwały.

W ostatnich trzech miesiącach skargą zajmowała się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Ostatecznie część członków komisji przyjęła opinie i uznała skargę za bezzasadną.

Podczas XIX sesji Rady Gminy Zamość radni głosowali nad uchwałą w terści której czytamy:

UCHWAŁA Nr ……..

RADY GMINY ZAMOŚĆ

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zamość

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 § 1

Po rozpatrzeniu skargi Pana Ryszarda Puchacza na działalność Wójta Gminy Zamość, która wpłynęła do Przewodniczącego Rady Gminy Zamość w dniu 24 lutego 2020 r. uznaje się skargę za bezzasadną.

 § 2

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Zamość do zawiadomienia skarżącego. o sposobie załatwienia skargi.

§ 3

Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 4

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia

Radni Rady Gminy głosowali w następujący sposób w sprawie uchwały uznającej skargę za bezzasadną:

Przeciw tej uchwale opowiedzieli się w trakcie głosowania radni:

 1. Henryk Łukaszczuk – przewodniczacy Komisji Rewizyjnej. Radny jest członkiem klubu ” Jedność”
 2. Halina Szymańska – wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Radna jest członkiem klubu radnych PiS
 3. Konrad Kitka – członek Komisji Skarg, wniosków i Petycji. Radny jest członkiem klubu radnych PiS.
 4. Piotr Dołba – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej. Radny jest członkiem klubu radnych PiS.

Za przyjęciem uchwały głosowali radni:

 1. Tadeusz Kostrubiec – przewodniczacy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Klub radnych ” Jedność”
 2. Piotr Koczułap – wiceprzewodniczący Rady Gminy Zamość. Przewodniczący klubu radnych ” Jedność”
 3. Anna Bartoń – przewodnicząca Komisji Oświatowo – Społecznej. Klub ” Jedność”
 4. Anna Serafin – członek Komisji Oświatowo – Społecznej. Klub ” Jedność”
 5. Beata Wichorowska – członek Komisji Oświatowo – Społecznej. Klub ” Jedność”
 6. Jacek Adamczuk – członek Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zamość. Przewodniczący klubu radnych PiS ????.
 7. Krzysztof Gromek – członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Pracownik jednej z jednostek organizacyjnych UG Zamość. Członek klubu ” Jedność”
 8. Michał Budzyński – członek Komisji Oświatowo – Społecznej. Członek klubu ” Jedność”
 9. Mirosław Kołtun – wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu. Członek klubu ” Jedność”
 10. Piotr Najda – członek Komisji Oświatowo – Społecznej. Pracownik jednej z jednostek organizacyjnych UG Zamość. Członek klubu ” Jedność”
 11. Sylwester Dobromilski – przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu. Członek klubu ” Jedność”. Pracownik jednej z jednostek organizacyjnych UG Zamość.
 12. Tadeusz Tarajko – członek Komisji Oświatowo – Społecznej. Członek klubu radnych PiS ????
 13. Wiesław Koczułap – członek Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu. Członek klubu radnych PiS ????
 14. Wiesław Pośnik – członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Członek klubu radnych ” Jedność”
 15. Wojciech Suchowicz – przewodniczący Rady Gminy Zamość. Członek klubu radnych ” Jedność.

Radny Krzysztof Ostasz wstrzymał się od głosu.

Radny Ostasz jest wiceprzewodniczącym Komisji Oświatowo – Społecznej. Należy do klubu radnych PiS.

Brak prądu uniemożliwił odddanie głosu na TAK radnemu Edmundowi Hałasie, który również zapisał się do klubu radnych PiS ????

Dyskusję w punkcie dotyczącym uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zamość będzie można obejrzeć wkrótce na naszej stronie.

foto: .google.com

Komentarze do: “Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość radny Henryk Łukaszczuk zagłosował zgodnie z sumieniem za prawem i praworządnością

 1. Wiewióra

  Problemem skarg składanych na wójtów jest to, że uznanie ich zasadności często nie zależy od kwestii merytorycznych, a od układu sił politycznych. Innymi słowy, są uznawane przez przeciwników wójta, a odrzucana przez jego zwolenników.

  Reply
 2. Konrad

  Wiewióra pisze o układzie sił politycznych. Jeżeli już o siłach politycznych to potrzebni są działacze polityczni czy samorządowi. A tu mamy chłopców w piaskownicy.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top