XXXIV zwyczajna Sesja Rady Gminy Zamość z dnia 31 maja 2017 r.[ VIDEO]

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.

 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 6. Interpelacje radnych.

 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej w zakresie opracowania dokumentacji techniczne na przebudowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr.849
  w m. Lipsko

 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na budowę peronu przystankowego przy drodze powiatowej nr 3248L w m. Mokre

 11. Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy gminnej drodze publicznej Nr 112222L w Sitańcu

 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geod.Płoskie)

 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb geod.Sitaniec Kolonia)

 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/285/17 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek za usunięcie drzew i krzewów na terenie Gminy Zamość

 15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji

 16. Projekt uchwały w w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Zamość

 17. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zamość za rok 2016.

 18. Informacja o pracy wójta.

 19. Odpowiedzi na interpelacje.

 20. Wnioski i zapytania radnych.

 21. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.

 22. Zakończenie sesji.

Komentarze do: “XXXIV zwyczajna Sesja Rady Gminy Zamość z dnia 31 maja 2017 r.[ VIDEO]

 1. nowak

  Dzień dobry.
  W kilku poprzednich komentarzach jasno określiłem swoje poglądy na temat partii obecnie rządzących i na tym na razie koniec, kropka.Formuła „Wokół Zamościa”oraz treści głoszone przez redakcję nie zawsze idą w parze z wartościami które staram się wyznawać,ale dzisiaj nie o tym ,dzisiaj o polityce na poziomie gminy i powiatu .Tutaj spojrzenie moje i redakcji jest nad wyraz spójne,mogę tylko pogratulować Panu Puchaczowi determinacji w tropieniu i zwalczaniu gminno-powiatowej patologii,dodam nieco nie skromnie że i ja sam doprowadziłem do pewnych zmian w pracy samorzadu gminnego.Minął miesiąc od spotkań wojewody ,parlamentarzystów i urzędników państwowych z mieszkańcami gminy ,i co mogę stwierdzić ? ,Pan Czarnek zaimponowal mi swoją osobowością ,powiem szczerze nie spodziewałem się takiego inteligentnego człowieka na tym stanowisku (mając w pamięci Panią Szołno -Koguc),jednym słowem -szacunek.Obejrzalem trzy filmy ze spotkań ,plus ostatnie filmy z sesji rady gminy i trzeba jasno stwierdzić że takie spotkania to jak oczyszczenie ,jak wstrząs dla osób związanych z gminą ,powiatem i innymi podmiotami około samorządowymi.W moim prywatnym rankingu wstydu i zażenowania na czoło wyszedł Pan Siemczyk przewodniczący rady gminy Zamość,wielka niemoc przy zadawaniu pytania Panu Czarnkowi ,oraz brak odpowiedzi na ostatniej sesji (sprawa petycji) ukazują intelektualną pustkę tego tzw .samorządowca ,a obecnie kierownika od wycinki krzaków Urzędu Marszałkowskiego,trzeba przyznać miękko wylądował pan radny.Na dzisiaj tyle ,miejmy nadzieję że coś drgneło ,coś się zmienia.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top