XXX sesja Rady Gminy Zamość. Rezygnacja radnego Wojciecha Suchowicza z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Zamość i z członka Klubu Radnych ” Jedność” [ V I D E O ]

W dniu 31 maja 2021 roku odbyła się  XXX sesja Rady Gminy Zamość. W trakcie obrad Przewodniczący Rady Gminy Zamość  Wojciech Suchowicz zrezygnował z funkcji przewodniczącego Rady oraz z członka Klubu Radnych ” Jedność’‚. Przypominamy klub radnych jedność to zaplecze urzędującego wójta Ryszarda Gliwińskiego. W krótkim oświadczeniu radny Wojciech Suchowicz stwierdził, że z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Zamość rezygnuje z przyczyn osobistych. A  jaka była przyczyna rezygnacji radnego Wojciecha Suchowicza z przynależności do Klubu Radnych ”Jedność” tego nie ujawnił sam zainteresowany?  Rezygnację złożyli również dwaj zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Zamość. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Wojciecha Suchowicza z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Zamość. Podobny wynik głosowania był w przypadku przyjęcia rezygnacji dwóch wiceprzewodniczących.

W punkcie wybór Przewodniczącego Rady Gminy Zamość dokonano wyboru radnego Piotra Koczułapa na Przewodniczącego Rady Gminy Zamość. W krótkim oświadczeniu nowy przewodniczący podziękował za wybór na zaszczytne stanowisko. Przewodniczący Piotr Koczułap zwrócił się również imiennie do jednego z mieszkańców aby nie przeszkadzał w pracach rady. Radny Piotr Koczułap otrzymał 12 głosów radnych aby zostać Przewodniczącym Rady Gminy Zamość.

Na Przewodniczącego Rady Gminy Zamość zgłoszono również radnego Piotra Dołbę, który tym razem przegrał z Przewodniczącym Klubu ” Jedność”. Na radnego Piotra Dołbę oddano  8 głosów.

Na wiceprzewodniczącego wybrano radnego Sylwestra Dobromilskiego. Drugiego wiceprzewodniczącego nie udało się w trakcie sesji wybrać z uwagi na brak kandydata. Zgłoszeni kandydaci radny Henryk Łukaszczuk i radny Piotr Najda odmówili. Natomiast radny Mirosław Kołtun z uwagi na udział w pracach komisji skrutacyjnej nie mógł być kandydatem. Wybór drugiego przewodniczącego zostanie przeprowadzony na sesji czerwcowej lub lipcowej.

W toku dalszych prac radni podjęli uchwały w sprawie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zamość do współpracy w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Miasta Zamość i zawarcie porozumienia między Miastem Zamość i Gminą Zamość, uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek pobieranych za korzystanie z części słupów oświetlenia drogowego stanowiących własność Gminy Zamość pod instalację infrastruktury telekomunikacyjnej.

W punkcie wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości głos zabrało dwóch mieszkańców Gminy Zamość. Głos krytyczny zabrał również radny Mirosław Kołtun wobec wniosków Mieszkańca Gminy Zamość.

Materiał filmowy z obrad Rady Gminy Zamość poniżej:

 

 

 

Komentarze do: “XXX sesja Rady Gminy Zamość. Rezygnacja radnego Wojciecha Suchowicza z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Zamość i z członka Klubu Radnych ” Jedność” [ V I D E O ]

 1. Alicja

  Odejście radnego Suchowicza z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Zamość to wielka strata dla samorządu. Wybór Radnego Piotra Koczułapa na jak sam określił na zaszczytną funkcję to jedna wielka porażka.

  Reply
 2. Ja

  Odejście radnego Suchowicza z Przewodniczącego Rady to wielka strata. Powołanie radnego P. Koczułapa na Przewodniczącego to największa kompromitacja w dziejach Polski samorządowej.

  Reply
 3. Tedi

  Jeżeli na najbliższej sesji nie zostanie wybrany drugi wiceprzewodniczący to znaczy, że klub radnych ” JEDNOŚĆ” ma jakiś problem. Może się też potwierdzić komentarz, że z nowym przewodniczącym nikt nie chce współpracować nawet z klubu, którego jest przewodniczącym.

  Reply
 4. Solejukowa

  Na drugiego wiceprzewodniczącego zgłaszam trzy kandydatury: Annę Serafin, Beatę Wichorowską, Edmunda Hałasę.

  Reply
 5. Też Mieszkaniec

  Do Sulejukowej, domyślam się, że optujesz za milczącym lub bałwochwalczym prezydium, które jak uczy doświadczenie z dotychczasowych zachowań tych konkretnych radnych, będzie milczeć w istotnych sprawach albo wygłaszać, a raczej odczytywać peany na część wójta i urzędników gminy…?

  Reply
 6. Solejukowa

  Toż mowa jest srebrem a milczenie złotem. A poza tym, tych co gadają za dużo w radzie nie potrzeba, bo jeszcze jaką niewygodną prawdę powiedzą.

  Reply
 7. Też Mieszkaniec

  Sarkazm jest dobrą bronią na sobiepaństwo władzy, ale tylko pod warunkiem, że przedstawiciele władzy są w stanie go pojąć, a tu mam ogromne wątpliwości podyktowane oceną dotychczasowych popisów poszczególnych przedstawicieli…

  Reply
 8. Gminny

  Ci co są zachwyceni postawą radnego Suchowicza będę jeszcze bardzo rozczarowani. Spokojnie poczekajcie.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top