XXVII sesja Rady Gminy Zamość. BIP jako nowy standard w komunikacji administracji i wójta z radnymi [ VIDEO ]

W dniu 25 lutego 2021 roku odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Zamość. Ze względu na trwający stan epidemii COVID-19 obrady zostały przeprowadzone w sposób zdalny. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy Zamość Wojciech Suchowicz. Sesja  rozpoczęła się od części proceduralnej, podczas której radni zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli protokół z poprzedniej XXVI Sesji Rady Gminy Zamość.

W kolejnym punkcie porządku obrad interpelacje i zapytania radnych zostały złożone dwie interpelacje dotyczące Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zamość na lata 2021 – 2030. Interpelacje złożyli radni:

 1. Anna Serafin
 2. Tadeusz Tarajko

W następnym punkcie wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości Przewodniczący Rady Gminy Zamość udzielił głosu jednemu z mieszkańców, który uczestniczył w zdalnej sesji Rady Gminy Zamość. Pytania mieszkańca były związane z gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W tej części obrad  po wypowiedzi mieszkańca nerwowo zareagował wójt Ryszard Gliwiński.

Kontynuując obrady Rada Gminy Zamość, w dalszej części sesji, podjęła następujące uchwały:

1. uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

2. uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

3. uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamość

4. uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zamość w 2021 r.

5. uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Piotra Sterkowskiego.

6. uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Arkadiusza Rakoczego.

7. uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Piotra Lisa.

8. uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO.

9. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

10. uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Zamość za rok 2021 r.

Tu sprawdzisz jak radni Rady Gminy głosowali nad poszczególnymi uchwałami:

WYNIKI IMIENNEGO GŁOSOWANIA

Następnie radni   zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku oraz z raportem z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zamość za rok 2020.

Nerwowa atmosfera powróciła w punkcie informacja z pracy wójta za sprawą pytań radnego Konrada Kitki. Radny pytał m.in. dlaczego radym nie zostały przekazane materiały pokontrolne RIO oraz związane z usterkowaną uchwała dotyczącą regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zamość.

Posiedzenie XXII Sesji Rady Gminy Zamość  zakończył, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Rady Gminy Zamość Wojciech Suchowicz.

Przebieg obrad zarejestrowany z transmisji on-line poniżej:

 

 

Komentarze do: “XXVII sesja Rady Gminy Zamość. BIP jako nowy standard w komunikacji administracji i wójta z radnymi [ VIDEO ]

 1. Internauta

  To nie jest żaden nowy standard w pracy i zarządzaniu urzędem przez wójta. Tak jest od lat. Dobrze, że mamy odważnych mieszkańców i znikomy procent radnych, którzy mają odwagę pytać wójta o ważne sprawy dla mieszkańców naszej gminy. Radni po to są aby pytać a nie siedzieć posłusznie. Wójt wymaga posłuszeństwa i za posłuszeństwo nawet ślepe nagradza .

  Reply
 2. Wiewióra

  Każdy trudny temat poruszany przez mieszkańców Pan Wójt kwituje stwierdzeniem „Zero i brak szacunku”.

  Reply
 3. Inteligentna

  Puchacz to skończony dureń i cham. Czepia się Wójta za śmiecia. Tyle razy Wójt tłumaczył, że to Politycy i Polski Parlament decydują jak dużo zapłacimy a ten dureń dalej swoje. Nikt nie ma problemu z śmieciami tylko Puchacz. Wszyscy płacimy uczciwie i nikt nie zawraca Wójtowi głowy tylko jeden mieszkaniec ma ze wszystkim problem ale ten ze śmieciami go najbardziej go ośmiesza. Popieram Wójta ZERO I BRAK SZACUNKU.

  Reply
 4. Observer

  Gospodarka odpadami komunalnymi to trudny temat ale w naszej gminie Zamość to bardzo trudny temat był i chyba będzie przez najbliższe lata. Mieszkaniec chyba miał rację zwracając uwagę odnośnie BIO. Proszę zauważyć ile w workach foliowych lub luzem leży latem w przydrożnych rowach w lasach. Przecież to jest odbierane po co to wyrzucać do przydrożnego rowu. A tego już nie pojmuję jeżeli trawa jest spakowana w foliowy worek – z napisem gmina Zamość np. na plastyki.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top