Wirtualna furtka na placu zabaw w miejscowości Sitaniec

Od kilku dni plac zabaw w miejscowości Sitaniec jest niezabezpieczony poprzez brak furtki wejściowej. Gdzie podziała się furtka nie wiedzą uczestnicy, których spotkaliśmy na placu zabaw. Brak jest informacji o zamknięciu placu zabaw.

Przypominamy, że w dniu 02 czerwca 2022 roku w trakcie XLIV sesji Rady Gminy Zamość mieszkaniec uczestniczący w obradach  zwrócił uwagę na usterki związane z furtkami na placach zabaw w miejscowości Sitaniec i Zawada. W Zawadzie już następnego dnia usterka została naprawiona. W skrzydle furtki od kilku miesięcy nie było klamki. Pomimo, że w tym okresie zostało przeprowadzonych kilka przeglądów oraz przeprowadzono  generalny remont placu zabaw nikt nie zainteresował się wadliwą furtką. Należy również podkreślić lekceważący stosunek osób odpowiedzialnych za bezpieczne place zabaw na terenie Gminy Zamość i brak reakcji na wystąpienie mieszkańca podczas komisji pod koniec 2021 roku, gdzie prezentował dokumentację fotograficzną wraz z informacją o braku klamki w furtce na placu zabaw w miejscowości Zawada . W komisji uczestniczył wójt Ryszard Gliwiński.

Jak wójt Ryszard Gliwiński odpowiedział na przekazane informacje przez mieszkańca odnoście niebezpiecznych usterek w trakcie XLIV sesji Rady Gminy Zamość ? Zapis z protokołu XLIV sesji Rady Gminy Zamość z dnia 02 czerwca 2022 roku cyt.

” Jeżeli chodzi o place zabaw to temat klamek na placach zabaw na pewno zostanie sprawdzony i jeżeli będzie potrzeba to będą wyciągnięte konsekwencje. Nie ma możliwości, żeby Wójt jeździł i sprawdzał każdą klamkę. Wójt za wszystko odpowiada, ale powinniśmy publicznie trochę inaczej rozmawiać, są e- maile, są telefony i można każda informacje w ten sposób przekazać i reakcja by była”.

Czy demontaż furtki po kilku miesiącach od sesji ma związek z usterką, którą zgłosił mieszkaniec? O to zapytamy wójta Gminy Zamość.

Treść zapytania mieszkańca odnośnie placów zabaw. Zapytanie na podstawie protokołu z obrad XLIV sesji Rady Gminy Zamość:

Pytanie do Pana Wójta o place zabaw. Na ostatniej sesji mieszkaniec o to pytał i Pan Wójt stwierdził, że trwają przeglądy. Jedna z mieszkanek przekazała Mieszkańcowi odpowiedź Pana Wójta i wszystkie przeglądy zostały dokonane. Mieszkaniec przypomina, że podczas posiedzenia komisji w ubiegłym roku prezentował dokumentację fotograficzną z braku, albo nieprawidłowości na placu zabaw w m. Zawada. Pan Wójt był obecny, nie ma tam klamki w furtce wejściowej i tej klamki nie ma nadal. Dzień po zakończeniu kontroli również została sporządzona dokumentacja fotograficzna, również tej klamki nie było. Jeżeli Pana Wójta nie stać na ta klamkę, a na inne rzeczy Pana stać to być może niech mieszkańcy w trosce o bezpieczeństwo dzieci, złożą się i kupią ta klamkę. Jeżeli ktoś kiedyś straci palce to Pan będzie ponosił odpowiedzialność. Podobna sytuacja jest na placu zabaw Sitaniec po przeciwnej stronie cmentarza. Ta furtka po pierwsze nie posiada klamki, posiada tzw. gałkę, która jest sprzeczna z przepisami i trzeba osoby o większej sile, żeby ją otworzyć. Mieszkaniec wnioskuje o doprowadzenie do stanu właściwego tych dwóch placów zabaw. Jeżeli przegląd był wykonywany przez pracowników GZOK to dobrze byłoby pouczyć tych pracowników, żeby te przeglądy były wykonywane w sposób właściwy. Jeżeli wykonywał to pracownik powiąza-ny z jakimś samorządowcem to upomnieć tego pracownika.

Przypominamy również treść wniosku dotyczącego placu zabaw miejscowości w miejscowości Sitaniec złożonego do wójta Ryszarda Gliwińskiego w sierpniu 2020 roku. Wniosek mieszkańca oraz odpowiedź poniżej:

Działając na postawie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego wnioskuję o bardzo pilne podjęcie działań w zakresie bardzo złego stanu technicznego obiektu (plac zabaw) w miejscowości Sitaniec. Plac Zabaw usytuowany jest na osiedlu po przeciwnej stronie cmentarza.
Zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany do utrzymania użytkowania zgodnie z zasadami, o których mowa w art, 5 ust. 2 tej ustawy oraz do zapewnienia, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu.
W przypadku placu zabaw w miejscowości Sitaniec obiekt ten odbiega od wymogów wynikających z przepisów prawa pod kątem bezpieczeństwa dzieci które korzystają z tego obiektu. Niezgodności te mają wpływ na bezpieczeństwo użytkowników a w tym przypadku jest poważne bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci korzystających z obiektu.
Z uwagi na powyższe w terminie 3 dni proszę o podjęcie działań w celu usunięcia usterek oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla dzieci korzystających z przedmiotowego placu zabaw.
W przypadku nie usunięcia w terminie trzech dni czynników mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci (poważne zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci) będę zmuszony do zawiadomienia organów ścigania w zakresie niedopełnienia obowiązków służbowych oraz narażenie dzieci korzystających z placu zabaw na utratę zdrowia, życia lub trwałego kalectwa.
Proszę o poważne potraktowanie tej sprawy Treść przedmiotowego wniosku proszę przekazać radnym Rady Gminy Zamość.

ODPOWIEDŹ:

Witam.
Niniejsze jest odpowiedzią na pierwszy wniosek w sprawie placu zabaw w Sitańcu. W miesiącach maj – czerwiec Pracownicy Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość dokonali przeglądów technicznych wszystkich placów zabaw w Gminie. Przeprowadzono również parce porządkowe – koszenie chwastów, wymiana piasku. Przeglądem objęto także plac zabaw zlokalizowany na osiedlu w Sitańcu (po drugiej stronie Cmentarza). Stwierdzono potrzebę przeprowadzenia poważniejszych prac remontowych. W dniu 18 maja 2020 roku podpisano właściwą umowę z ich wykonawcą. Prace wykonane zostały w dniach 4-5 czerwca 2020 roku – polegały na dostawie i zamontowaniu nowych elementów urządzeń zabawowych. Protokół technicznego odbioru prac sporządzono w dniu 5 czerwca 2020 roku. Obecnie plac zabaw jest udostępniony Mieszkańcom, a jego stan techniczny określono jako dobry. Nie rozumiem skąd opisana przez Pana sytuacja w dniu 29 lipca 2020 roku. Tego samego dnia w nocy (godz. 23.14) otrzymałem wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci przesłania skanów całości dokumentacji dotyczącej budowy, odbioru oraz przeglądów placu zabaw w miejscowości Sitaniec (osiedle po przeciwnej stronie cmentarza). Dla publicznego dobra pewnie skuteczniej oraz efektywniej byłoby wykorzystać kontakt z Wójtem Gminy do przekazania konkretnej informacji – o co chodzi w pierwszym wniosku który otrzymałem 23 lipca o godz. 23.04. Od służb GZOK mam informację, że plac jest bezpieczny i można go dalej udostępniać Mieszkańcom. Oczekiwane skany dokumentacji – drugi wniosek – zostaną Panu przesłane.

Pozdrawiam

Z wyrazami szacunku
Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość
09.08.2020 rok

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top