VI sesja Rady Powiatu w Zamościu – zapytania radnych o tereny lotniska Mokre [ VIDEO ]

W dniu 24 kwietnia 2019 roku odbyła się sesja  Rady Powiatu Zamojskiego. Radni przyjęli następujące uchwały:

 1. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu
 2. W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
 3. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nielisz na organizację przedsięwzięcia turystycznego pod nazwą „Festiwal Turystyczny 2019”,
 4. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skierbieszów na organizację przedsięwzięcia kulturalnego pod nazwą „Jarmark św. Kiliana”.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Informacja o ruchu budowlanym w powiecie zamojskim w 2018 roku.

 6. Informacja o działalności nadzoru budowlanego za 2018 rok.

 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu wraz

z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

 1. Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2018 rok.

 2. Ocena zasobów pomocy społecznej.

 3. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Zamojskiego z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

za 2018 rok ”.

 1. Informacja z działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Zamościu na terenie

powiatu zamojskiego.

12. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Zamojskiego.

13. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,

 2. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
 3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nielisz na organizację przedsięwzięcia turystycznego pod nazwą „Festiwal Turystyczny 2019”,
 4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skierbieszów na organizację przedsięwzięcia kulturalnego pod nazwą „Jarmark św. Kiliana”.

14. Sprawozdanie Starosty Zamojskiego z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

15. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

16. Sprawy różne.

17. Zakończenie obrad.

źródło nagrania:  spzamosc.bip.lubelskie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top