Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu [ video ]

W dniu 21 grudnia 2018 roku w świetlicy Urzędu Gminy Zamość odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu. W pracach komisji uczestniczyli radni, Przewodniczący Rady Gminy Zamość Wojciech Suchowicz, Wójt Ryszard Gliwiński oraz skarbnik Maria Zajączkowska. Obradom przewodniczył radny Sylwester Dobromilski.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Opiniowanie projektów uchwał:

  • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  • w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.

  • w sprawie dopłat z budżetu Gminy Zamość do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

  • w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Zamość

  • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2022

  • w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zamość na 2019 rok

  1. Sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia.

W trakcie obrad komisji podjęto również dyskusję w sprawie zakupu nieruchomości przy ul. Szczebrzeskiej w Zamościu. Poruszono również temat związany z budową pasa startowego na lotnisku w miejscowości Mokre.

W załączeniu materiał filmowy z obrad Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top