Veolia term inwestuje w odnawialne źródła energii w Zamościu

Veolia term zakończyła budowę instalacji paneli fotowoltaicznych, znajdujących się na terenie ciepłowni w Zamościu, należącej do spółki Veolia Wschód z Grupy Veolia term. Produkowana energia ze słońca będzie wykorzystywana na potrzeby własne ciepłowni co przełoży się na zmniejszenie kosztów jej funkcjonowania.

 

Grupa Veolia term sukcesywnie realizuje inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz stopniowe zmniejszanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery w procesie produkcji ciepła. Zgodnie z przyjętą strategią, spółki Grupy Veolia w Polsce mają całkowicie wyeliminować wykorzystanie węgla w procesie produkcyjnym do 2030 roku. Spółki Veolia term są aktywnym uczestnikiem ekologicznej transformacji energetycznej prowadząc ją w sposób dostosowany do lokalnych uwarunkowań i możliwości. Koncentrują się przy tym na stałym podnoszeniu efektywność działania i optymalizacji kosztów co przekłada się bezpośrednio na stabilizację cen dostarczanego ciepła. Ich niekontrolowany wzrost mógłby doprowadzić do pogłębienia się ubóstwa energetycznego co byłoby zarówno szkodliwe społecznie jak i sprzeczne z celami ekologicznej transformacji energetycznej.

Jednym ze sposobów na podniesienie efektywności energetycznej są instalacje fotowoltaiczne instalowane na terenie ciepłowni. W Zamościu, podobnie jak w czterech innych ciepłowniach Grupy Veolia term w Lidzbarku Warmińskim (Veolia Północ), Słupcy i Kożuchowie (Veolia Zachód), zainstalowano system składający się z paneli o mocy 50 kWp. umieszczonych na wolnostojących konstrukcjach nośnych. Uruchomiona instalacja będzie produkować około 45-50 MWh rocznie.

Dzięki instalacjom fotowoltaicznym w dużym stopniu pokrywamy zużycie energii, na potrzeby własne naszych ciepłowni. Energia z OZE jest na pewno doskonałym uzupełnieniem dla przyszłego mixu paliwowego w ciepłownictwie, które musi opierać się na stabilnych technologiach wykorzystujących gaz, biomasę czy paliwa alternatywne.- mówi Janusz Lewicki prezes zarządu Veolia Wschód.

Sukcesywnie będziemy rozwijać inwestycje w OZE w kolejnych lokalizacjach gdzie operują nasze spółki. – podkreśla Magdalena Bezulska Prezes Zarządu Grupy Veolia term do której należy Veolia Wschód.

tekst nadesłany

Komentarze do: “Veolia term inwestuje w odnawialne źródła energii w Zamościu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top