Terminy posiedzeń oraz porządek obrad Komisji Rady Gminy Zamość w miesiacu listopadzie 2020 roku

W dniu 26 listopada 2020 roku odbędzie się sesja Rady Gminy Zamość. Przed sesją swoje posiedzenia odbędzie Komisja Rozwoju Gminy i Budżetu oraz Komisja Oświatowo – Społeczna. Natomiast kilka dni  po sesji na posiedzeniu spotkają się radni Komisji Rewizyjnej.

Przedstawiamy terminy oraz porzadek posiedzeń poszczególnych Komisji Rady Gminy Zamość. Informujemy, że komisje swoje obrady będą prowadzić w sposób zdalny. W zdalnych posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć mieszkańcy. W przypadku chęci uczestnictwa w komisji dany mieszkaniec powinien skontaktować się z Przewodniczącym Rady Gminy Zamość.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość odbędzie w dniu 23 listopada 2020 r. o godz. 15.30.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu.

 4. Sprawy bieżące będące przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.

 5. Informacja o pracy wójta.

 6. Praca nad projektem budżetu na 2021 rok.

 7. Zakończenie obrad.

Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej  Rady Gminy Zamość odbędzie się w dniu 24 listopada 2020 r. o godz. 15.30

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu.

 4. Sprawy bieżące będące przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.

 5. Informacja o pracy wójta.

 6. Praca nad projektem budżetu na 2021 rok.

 7. Zakończenie obrad.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość odbędzie sięw dniu 30 listopada 2020 roku o godz. 16.30

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu.

 4. Sprawy bieżące.

 5. Informacja o pracy wójta.

 6. Praca nad projektem budżetu na 2021 rok.

 7. Zakończenie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top