Standardy samorządności w trakcie obrad XVI sesji Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

W dniu 30 stycznia 2020 roku odbyła się XVI sesja Rady Gminy Zamość. W sesji uczestniczyło 17 radnych a czworo radnych było nieobecnych i byli to:

  1. Radny Michał Budzyński
  2. Radny Henryk Łukaszczuk
  3. Radna Beata Wichorowska
  4. Radny Tadeusz Tarajko

Najważniejsze i najciekawsze punkty ostatniej sesji to:

04 m 10 s materiału flmowego – interpelacje i zapytania radnych.

Jako pierwsza swoje cztery interpelacje i jedno zapytanie przedstawiła radna Halina Szymańska. W pierwszej interpelacji radna Halina Szymańska interpelowała w sprawie gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi tj. braku w systemie ok. 4000 tys. mieszkańców gminy Zamość.

Druga interpelacja dotyczyła zaniedbań w gminnym rejestrze zbiorników bezodpływowych. Radna wykazała brak w rejestrze ok. 3000 gospodarstw.

W trzeciej interpelacji radna Halina Szymańska interpelowała w sprawie gminnych tablic ogłoszeniowych.

Kolejna czwarta interpelacja radnej Haliny Szymańskiej dotyczyła nabóru wniosków o dofinansowanie w ramach programu  pod nazwą „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Zapytanie radnej Haliny Szymańskiej dotyczyło środków finansowych wydatkowanych w 2019 roku na promocję gminy.

Jedną interpelację zgłosił radny Krzysztof Ostasz  dotyczącą drogi wojewódzkiej biegnącej przez miejscowość Płoskie.

Radny Krzysztof Gromek interpelował w sprawie przejścia dla pieszych w miejscowości Skokówka

Szkody w rolnictwie spowodowane przez dzikie zwierzęta była tematem interpelacji radnego Jacka Adamczuka.

1 godz. 01m 43s materiału filmowego to kolejny punkt sesji dotyczący wniosków i zapytań mieszkańców i zaproszonych gości.

W tym punkcie mieszkaniec pytał m. in. o przebudowę drogi gminnej w miejscowości Borowina Sitaniecka. Kolejne z pytań mieszkańca dotyczyło standardów samorządności w gminie Zamość i poziomu zadowolenia z tych standartów przez wójta Ryszarda Gliwińskiego.

2 godz. 13 m 10 s w materiale filmowym z przebiegu XVI sesji Rady Gminy Zamość to punkt – informacja o pracy wójta.

Poniżej nagranie z XVI sesji Rady Gminy Zamość:

źródło : film i foto

UG Zamość

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top