Rejestracja Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna na posiedzeniu dnia 06.02.2024 r. podjął uchwałę o złożeniu wniosku o rejestrację Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia w celu zgłaszania na terenie województwa lubelskiego kandydatów na radnych w najbliższych wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Komitet został zarejestrowany postanowieniem Nr 63/2024 Komisarza Wyborczego w Zamościu z dnia 7 lutego pod nazwą Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna.

Skrót nazwy Komitetu – KW Stowarzyszenie SRL Zamojszczyzna. Symbol graficzny naszego Komitetu Wyborczego.

Pełnomocnikiem Wyborczym Komitetu Wyborczego jest Pan Sławomir Zawiślak – Prezes naszego Stowarzyszenia. Pełnomocnikiem Finansowym Komitetu został Pan Sebastian Jakubiak.

Prosimy o poparcie naszych Kandydatów: www.zamojszczyzna.org/wybory

Zapraszamy do współpracy w wyborach samorządowych 2024 – tel. 607 165 036.

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna tworzą społecznicy, ludzie działający od lat – wraz z partnerami, licznymi sympatykami – na rzecz Zamojszczyzny. Wielu z naszych kandydatów zgłoszonych na czas najbliższych wyborów samorządowych wielokrotnie już dowiodło swojej aktywności w pracy na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz jak ważny jest dla nich rozwój naszego regionu.

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna działa na terenie czterech powiatów: zamojskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i biłgorajskiego. Zrzeszając aktywnych reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego, ludzi wielu grup społecznych, od początku funkcjonowania Stowarzyszenia wspieramy rozwój lokalnych społeczności, tworzymy warunki do pełniejszego wykorzystania potencjału regionu. W trakcie naszej działalności zrealizowaliśmy liczne projekty z zakresu kultury, lokalnego dziedzictwa w tym historycznego, edukacji i nauki – wydawnicze, sportu i dla osób starszych itp. Niezwykle istotny jest dla nas rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Stowarzyszenie jest członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na zaangażowaniu społecznym. Jego członkowie pracują społecznie, starając się realizować statutowe cele poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych, nawiązywanie relacji partnerskich z instytucjami państwowymi, samorządowymi, innymi organizacjami oraz osobami fizycznymi.

Wszystkie informacje o działalności naszego Stowarzyszenia dostępne są na naszej stronie internetowej: https://zamojszczyzna.org/wybory oraz w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/SRLZamojszczyzna/.

Działamy lokalnie z myślą o mieszkańcach Zamojszczyzny. Przed nami wybory samorządowe – czas, w którym możemy połączyć siły i zrobić jeszcze więcej. Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu: Prezes Sławomir Zawiślak – tel. 501 589 888, e-mail: srlzamojszczyzna@gmail.com

Tekst nadesłany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top