Ranking „Gmina dobra do życia”. Na którym miejscu Gmina Zamość ?

Gmina Dobra do Życia” to ogólnopolski ranking Serwisu Samorządowego PAP badający jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. Ranking opracowany został przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk.

Wyniki tegorocznej edycji rankingu ogłoszone zostały 4 listopada br. Gmina Zamość zajęła 1461 pozycję na 2477.

Miasto Zamość zajęło 760 miejsce w zestawieniu ogólnopolskim.

Najwyżej w ujęciu ogólnopolskim uplasowała z terenu województwa lubelskiego Gmina Puchaczów, która zajęła 87 miejsce.

Czołówkę rankingu zdominowały gminy położone w aglomeracji warszawskiej. Pierwsze miejsce zajęła gmina miejsko-wiejska Ożarów Mazowiecki, drugie wiejska Michałowice (woj. mazowieckie), trzecie natomiast gmina wiejska Stare Babice. W sumie aż 10 na 20 pierwszych gmin w zestawieniu znajduje się w pobliżu stolicy.

Ranking „Gmina dobra do życia” został opracowany na podstawie aż 48 wskaźników. Ich dobór to autorska koncepcja prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk. Zestawienie bada jakość życia, biorąc pod uwagę „typową” polską rodzinę i gospodarstwo domowe – czyli rodzinę składającą się z rodziców i dzieci w trakcie nauki szkolnej, ale mającą też dziadków posiadających własne i odrębne gospodarstwo domowe. Autor rankingu przyjrzał się ponadto obciążeniu demograficznemu w samorządach, infrastrukturze kulturalnej i dostępowi do Internetu. Do stworzenia rankingu posłużyły również mniej oczywiste wskaźniki, takie jak usłonecznienie czy klimatyczny bilans wodny. Brano również pod uwagę m.in. mikroklimat, dostępność zieleni, walory estetyczne krajobrazu, zanieczyszczenie środowiska, przyrost naturalny, ale też m.in. dochody gmin i ich wydatki na inwestycje, ubóstwo dochodowe mieszkańców, przeciętne wynagrodzenie, dostępność ekonomiczną mieszkań.

Na rynku jest wiele zestawień, podsumowujących kondycję samorządów w wybranych – często wąskich – dziedzinach, dotyczących finansów, ochrony środowiska czy oświaty. My postawiliśmy sobie ambitny cel stworzenia ogólnopolskiego rankingu, który będzie pokazywał jakość życia w gminach przez pryzmat całego wachlarza czynników – czytamy na stronie organizatora konkursu.

Honorowy patronat nad Rankingiem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich.

Partnerami Rankingu są spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Energa Grupa ORLEN. Debata w ramach uroczystego ogłoszenia wyników Rankingu jest wspierana przez ENERGA w ramach realizacji Strategii CSR Grupy ENERGA.

więcej informacji dotyczące rankingu

Plik wyniki-rankingu.xlsx

źródło: samorzad@pap.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top