Pożegnanie Komendanta Powiatowego PSP w Zamościu. St. bryg. Jacek Sobczyński odszedł na emeryturę

W dniu 7 lutego 2024r. w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków komendanta miejskiego PSP w Zamościu oraz zakończenia służby w PSP przez st. bryg. Jacka Sobczyńskiego. Zbiórka została poprzedzona mszą święta dziękczynną w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Zamościu, odprawioną pod przewodnictwem J.E. ks. bp dr. Mariana Rojka ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Od dnia 8 lutego pełnienie obowiązków komendanta miejskiego PSP w Zamościu zostało powierzone mł. bryg. Przemysławowi Ilczukowi, dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości st. kpt. Mateusza Kozłowskiego, Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Lublinie st. bryg. Zenonowi Pisiewiczowi. Następnie wprowadzony został sztandar Komendy Miejskiej PSP w Zamościu i odśpiewany hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

W uroczystej zbiórce udział wzięli: p.o. Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg Zenon Piesiewicz, władze samorządowe: Starosta Zamojski Pan Stanisław Grześko, Zastępca Prezydenta Miasta Zamość Pan Piotr Orzechowski, delegacja komendantów miejskich i powiatowych z województwa lubelskiego, Wójtowie i Burmistrzowie Gmin powiatu zamojskiego a także przedstawiciele służb mundurowych i instytucji współdziałających, emeryci pożarnictwa, funkcjonariusze i pracownicy komendy oraz liczne grono druhów z OSP i sympatyków pożarnictwa.

St. bryg. Jacek Sobczyński po ponad 30 latach służby w tym niespełna 17 latach sprawowania funkcji komendanta, podziękował za współpracę wszystkim tym, których poznał i współpracował w czasie służby w Państwowej Straży Pożarnej. Szczególne słowa podziękowania skierował w stronę funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zarówno tych czynnych jak i emerytowanych, podkreślając, że to wszystko udało się osiągnąć dzięki pracy całego zespołu ich sumiennej, rzetelnej i odpowiedzialnej pracy. Podziękował również władzom samorządowym zarówno szczebla powiatowego jak i gminnego zaznaczając ich duży wkład zarówno finansowy jak i organizacyjny w rozwój szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej. Podkreślił również jak ważni byli druhowie z OSP w gaszeniu pożarów oraz likwidowaniu innych miejscowych zagrożeń.

St. bryg. Jacek Sobczyński służbę w PSP rozpoczął w 1993 roku, jako student podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (obecnie Akademia Pożarnicza). Po ukończeniu studiów w 1997 r. został skierowany do służby w JRG w Zamościu na stanowisko starszego ratownika a następnie na starszego technika w JRG Szczebrzeszyn. Pod koniec czerwca 1998 r. został mianowany na stanowisko starszego inspektora ds. kontrolno-rozpoznawczych w Komendzie Rejonowej PSP w Zamościu, a po utworzeniu Komendy Miejskiej PSP w Zamościu kontynuował służbę w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym na kolejno wyższych stanowiskach służbowych: młodszego oficera, specjalisty, starszego specjalisty, a od 1 kwietnia 2005r., naczelnika wydziału kontrolno-rozpoznawczego. W tym czasie podnosił swoje kwalifikacje na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia w SGSP uzyskując w 1999 roku tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. Od 22 lutego 2007r. powierzono mu pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy komendanta miejskiego PSP w Zamościu. Z dniem 26 czerwca 2007 r. podczas jubileuszu 125 – lecia zamojskiej straży pożarnej lubelski komendant wojewódzki PSP powołał st.kpt. Jacka Sobczyńskiego na stanowisko komendanta miejskiego PSP w Zamościu. W tym okresie ciągle podnosił swoje kwalifikacje kończąc kolejno na SGSP studia podyplomowe najpierw w 2009 roku „Zarządzanie w stanach zagrożeń” a następnie w 2022 roku „Ustalanie przyczyn i okoliczności powstawania pożarów” z dniem 7 lutego 2024r. po blisko 31 latach służby przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.
Podczas wieloletniej służby kierował działaniami ratowniczo-gaśniczymi podczas wielu akcji zarówno gaszenia pożarów jaki likwidacji innych miejscowych zagrożeń. Uczestniczył w działaniach podczas powodzi w 2001 roku, która nawiedziła Lubelszczyznę m. in. w powiecie opolskim w m. Kamień jak również w 2010 r. Odznaczony został:
Brązowym Krzyżem Zasługi,
Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę,
Złotym Znakiem Związku
Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
Brązową Odznaką „Za Zasługi w pracy penitencjarnej”
Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” w 2010 r.
Zgromadzone liczne grono gości, którzy przyjęli zaproszenie, z wielką sympatią dziękowali odchodzącemu komendantowi, podkreślając jego zaangażowanie i profesjonalizm. Na ręce st. bryg. Jacka Sobczyńskiego spłynęło wiele podziękowań od władz samorządowych, kierowników i przedstawicieli służb współpracujących, strażaków jednostek OSP oraz wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Zamościu, którzy w przemówieniach dziękowali za wspólnie podejmowane działania związane z poprawą i rozwojem ochrony przeciwpożarowej. Nie obyło się bez emocji i wzruszeń.
źródło: straz.zamosc.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top