Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. Przewodniczący normy prawa interpretuje na ”chłopski rozum” [ V I D E O ]

W dniu 14 listopada 2023 roku odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosku Mieszkańca Gminy Zamość (cytat): o dokonanie zmian w uchwale Rady Gminy Zamość z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wysokości i zasad, na jakich radnym Rady Gminy przysługują diety w zakresie określenia wyższego współczynnika procentowego obniżenia diety za nieobecność radnego na sesji i posiedzeniu komisji.
4. Rozpatrzenie wniosku Mieszkańca Gminy Zamość (cytat): o uporządkowanie stanu prawnego w zakresie świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, korzystających z opieki zdrowotnej tj. uchylenie zapisów §4 Regulaminu CUW, który stanowi załącznik do uchwały Nr XXIII/195/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. i jest sprzeczny z uchwałą Nr XXXII/618/10 Rady Gminy Zamość z dnia 8 marca 2010 r.
5. Rozpatrzenie wniosku Uczniowskiego Klubu Sportowego „Terminator” Wysokie o uwzględnienie klubu przy planowaniu budżetu gminy na rok 2024.
6. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Zamość
7. Inne sprawy.
8. Zakończenie obrad.

Poniżej materiał filmowy z Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

Cz. I

 

Cz.II

38 m 56 s – wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy Zamość radnego Piotra Koczułapa.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top