Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. Dlaczego w XXI wieku dokumentację z obrad sesji sporządza się z odsłuchu?

W dniu 07 lutego 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. W posiedzeniu komisji uczestniczyli członkowie komisji, Przewodniczący Rady Gminy Zamość radny Piotr Koczułap, Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, radny Wojciech Suchowicz oraz mieszkaniec gminy. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radny Tadeusz Kostrubiec.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w trakcie posiedzenia procedowała zagadnienia z porządku obrad tj.:

 

 • Rozpatrzenie petycji wniesionej przez Pana Ryszarda Puchacza dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia dla polskich służb mundurowych strzegących granic Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Rozpatrzenie petycji wniesionej przez Mieszkańców Sołectwa Pniówek w sprawie podjęcia decyzji mających na celu zakończenie remontu drogi gminnej – Pniówek Kol. Górna.
 • Rozpatrzenie wniosku mieszkańca w sprawie usunięcia istotnego naruszenia prawa przez Radę Gminy Zamość w związku z podjętą uchwałą w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso i dostosowanie przedmiotowej uchwały do obowiązującego prawa w demokratycznym państwie prawa.
 • Rozpatrzenie wniosku mieszkańca w sprawie usunięcia istotnego naruszenia prawa przez Radę Gminy Zamość w związku z podjętą uchwałą w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu Gminy Zamość za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub Gminę i dostosowanie przedmiotowej uchwały do obowiązującego prawa w demokratycznym państwie prawa.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia dla polskich służb mundurowych strzegących granic Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowała o zasięgnięciu opinii Komisji Oświatowo – Społecznej. W ty celu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Oświatowo – Społecznej.

W przypadku drugiej petycji wniesionej przez Mieszkańców Sołectwa Pniówek w sprawie podjęcia decyzji mających na celu zakończenie remontu drogi gminnej – Pniówek Kol. Górna komisja zdecydowała o zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy i również wspólnego posiedzenia.

W przypadku wniosków dotyczących usunięcia istotnego naruszenia prawa dwóch uchwałach przyjętych przez Radę Gminy Zamość komisja uznała wnioski za zasadne. Wójt Ryszard Gliwiński poinformował komisję, że podjął działania  mające na celu przygotowanie nowych projektów uchwał.

Na zakończenie posiedzenia Wójt Ryszard Gliwiński zwrócił się z zapytaniem do członków komisji z pytaniem odnośnie wniosków z odsłuchu. Przypominamy, że podczas ostatniej XL sesji Rady Gminy Zamość w trakcie referowania wniosków przez mieszkańca Przewodniczący Rady Gminy Zamość kilkakrotnie przerywał wystąpienie mieszkańca.

W trakcie posiedzenia komisji  w punktach dotyczących rozpatrzenia petycji i wniosków w dyskusji udział brali – Wójt Ryszard Gliwiński, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radny Tadeusz Kostrubiec, radny Konrad Kitka, radny Wojciech Suchowicz oraz mieszkaniec gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Zamość radny Piotr Koczułap oraz Wójt Ryszard Gliwiński przeprosili członków komisji za niekompletne dostarczenie materiałów na komisję. Brakującymi dokumentami były wnioski złożone w trakcie sesji przez mieszkańca a sporządzone przez administrację Biura Rady Gminy Zamość z tzw.  ”odsłuchu”. W XXI wieku w Gminie Zamość dokumentację z przebiegu obrad sesji sporządza się z odsłuchu.

Więcej ciekawych informacji z przebiegu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w materiale filmowym.

 

 

Komentarze do: “Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. Dlaczego w XXI wieku dokumentację z obrad sesji sporządza się z odsłuchu?

 1. Też Mieszkaniec

  Najpierw jeden przez drugiego radni, wójt i dyrektor Dziuba uzewnętrzniali się podczas XL sesji Rady Gminy Zamość nad wnioskami złożonymi przez pana Puchacza, a teraz nagle na posiedzeniu komisji w większości ci sami ludzie uznają te wnioski za zasadne. I kto tu powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą Panowie…? Trochę szacunku do mieszkańców i pokory co do własnej nieomylności i działań by się przydało. O zwykłym słowie przepraszam nie wspominając. Tak, jest takie słowo.

  Reply
 2. Jarosław Stec

  W poprzednim poście pisałem o zmianie stanowiska wobec mieszkańca. Pisałem to z pewnymi obawami. Dziś moje spojrzenie na tą sprawę jest jeszcze bardziej stanowcze. Czapka z głowy i ukłon do samej ziemi za stanowczość, odwagę i poświęcenie. Osobiście będąc na miejscu Przewodniczącego w takiej sytuacji jaka miała miejsce na sesji złożyłbym rezygnację. Honor to sprawa najważniejsza. W tej sytuacji jest czas na podjęcie decyzji.

  Reply
 3. Elżbieta z Kalinowic

  Jak ten radny się nazywa co mówi o wyrokach sądowych ? Po swoich pytaniach nie napiszę jakich pożegnał się i wyszedł. Jestem bardzo ciekawa jaką miejscowość ten radny reprezentuje.

  Reply
 4. ciekawy

  Z odsłuchu???/ Ciekawe jaką technikę stosuje się w naszej gminie: monitorowanie douszne, pokój odsłuchowy czy coś innego?

  Reply
 5. Solejukowa

  Czyżby komuś marzyło się bycie sołtysem i wójtem naraz?
  Niestety, nie wszystkie marzenia się spełniają.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top