Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Przewodniczący komisji radny T. Kostrubiec w roli miłośnika bajek [ V I D E O ]

W dniu 08 stycznia 2024 roku odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z porządkiem obrad zamieszczonym w BIP UG Zamość. Porządek został odczytany a następnie na wniosek Przewodniczącego komisji poddany pod głosowanie. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

 Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3 Przyjęcie protokołów z dni: 06.11.2023 r. i 14.11.2023 r.
4. Rozpatrzenie wniosku Mieszkańca Gminy Zamość (cytat): ,,o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Panu Sylwestrowi Dobromilskiemu w związku z naruszeniem zakazu wymienionego w art. 24 d ustawy o samorządzie gminnym”.
5. Rozpatrzenie wniosku Mieszkańca Gminy Zamość (cytat): ,,o usankcjonowanie w Statucie Gminy Zamość zapisów w sprawie procedur udostępniania projektu protokołu z sesji Rady Gminy Zamość”.
6. Zapoznanie się z wnioskiem Mieszkańca Gminy Zamość (cytat): ,,o uporządkowanie stanu prawnego uchwały Nr XXXII/618/10 Rady Gminy Zamość z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zamość w części obejmującej rozdział III w § 5 i § 6”.
7. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Zamość dotyczącej nie opublikowania w BIP interpelacji Radnego Konrada Kitki i Radnej Haliny Szymańskiej z dnia 27 września 2023 r. oraz odpowiedzi na nie, a także nie opublikowania w BIP odpowiedzi na zapytanie radnego Konrada Kitki z dnia 31 maja 2023 r.
8. Zapoznanie ze skargą na Wójta Gminy Zamość dotyczącą nie zasięgnięcia opinii od właściwej miejscowo izby rolniczej w sprawie projektu uchwały dot. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego.
9. Inne sprawy.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 6. Zapoznanie się z wnioskiem Mieszkańca Gminy Zamość (cytat): ,,o uporządkowanie stanu prawnego uchwały Nr XXXII/618/10 Rady Gminy Zamość z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zamość w części obejmującej rozdział III w § 5 i § 6” był już zawarty w porządku obrad w dniu 30 listopada 2023 r.

Przewodniczący komisji radny Tadeusz Kostrubiec w punkcie Przyjęcie protokołów z dni: 06.11.2023 r. i 14.11.2023 r. oświadczył, że nie miał czasu na dokładne wniesienie poprawek do przedmiotowych protokołów.

Przewodniczący nie miał czasu na przygotowanie właściwego porządku obrad ale znalazł czas na czytanie bajek a jedną z nich odczytał podczas posiedzenia komisji.

Poniżej materiał filmowy z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 08 stycznia 2024 r.

Cz. I

3 m 10 s – oświadczenie Przewodniczącego komisji dotyczące przyjęcie protokołów z dni: 06.11.2023 r. i 14.11.2023 r.

4 m 45 s – wyjaśnienia złożone przez radnego S. Dobromilskiego. Wynagrodzenie z przeznaczeniem na fundusz socjalny. Przedmiot umowy został wykonany przez pracowników GZOK,

15 m 20 s – radny K. Ostasz o cofnięciu lub rozwiązaniu umowy.

25 m 50 s – Przewodniczący komisji radny T. Kostrubiec wnioskuje o przesłuchanie sekretarz gminy,

29 m 10 s – radny K. Kitka  utrącił tezę Przewodniczącego komisji i skierował pytanie do wójta,

Za wnioskiem Przewodniczącego komisji w sprawie zaproszenie na posiedzenie komisji sekretarz gminy głosowali radni:

 1. Radny Tadeusz Kostrubiec
 2. Radny Krzysztof Ostasz
 3. Radna Anna Bartoń
 4. Radna Beata Wichorowska
 5. Radny Krzysztof Gromek

Przeciw głosowali radni:

1. Radna Halina Szymańska

2. Radny Konrad Kitka

Cz. II

Komentarze do: “Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Przewodniczący komisji radny T. Kostrubiec w roli miłośnika bajek [ V I D E O ]

 1. Teresa

  Czy ja dobrze słyszałam, że radny Kostrubiec od listopada nanosi poprawki do protokołu? Ciekawa jestem czy dietę radnemu wypłacono za listopad i grudzień.

  Reply
 2. Też Mieszkaniec

  Ten Radny wydaje się być bardzo przereklamowany. Czas jest nieubłagany i po wystawieniu pomników, tablic i po nadaniu sobie dyplomów i honorowych i zasłużonych coś tam, coś tam, może czas że sceny zejść…? Okazja już na wiosnę.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top