Prestiżowy Ranking Samorządów Rzeczpospolitej – Gmina Zamość na dalekim miejscu wśród gmin wiejskich

Gmina Zamość na 1146 miejscu w Polsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2020. W  kategorii gmin wiejskich oceniono łącznie 1537 gmin.

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce. Od 16 lat oceniane są dokonania lokalnych władz w Polsce, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Ranking obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach: miasta – Gliwice, gminy miejsko – wiejskie – gmina Morawica, a wśród gmin wiejskich najlepsza okazała się gmina Kleszczów.

Ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w 4 kategoriach:

  • Trwałość ekonomiczna – zdolność samorządu do zwiększania dochodów własnych i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania oraz efektywność zarządzania finansami.
  • Trwałość środowiskowa – kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych (gospodarka odpadami, gospodarki wodno-ściekowa, czy redukcja emisji spalin i smogu).
  • Trwałość społeczna – obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców.
  • Jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.

W kategorii miast na prawach powiatu Zamość znalazł się na miejscu 23.

Kluczem do wysokiej lokaty w Rankingu Samorządów 2020 okazały się zrównoważone działania samorządu we wszystkich dziedzinach. Ranking ocenia dotychczasowe dokonania i kondycję miast i gmin w wielu obszarach, przez to jest dobrym punktem wyjścia do dyskusji o perspektywach rozwojowych poszczególnych samorządów.

 

Informacje o rankingu: https://rankingsamorzadow.rp.pl/

Wyniki: https://rankingi.rp.pl/rankingsamorzadow/2020

 

źródło: rankingi.rp.pl/rankingsamorzadow/2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top