Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość

W dniu 20  kwietnia 2021roku o godz. 17.00  odbędzie się posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość.

Radni będą debatować w sposób zdalny.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Zamość w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
5. Informacja Wójta Gminy o nagrodach i wyróżnieniach za wyniki sportowe 2020 roku.
6. Opiniowanie przedłożonych przez Wójta Gminy projektów uchwał oraz inne sprawy bieżące.
7. Informacja o pracy Wójta.
8. Zakończenie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top