XXIX sesja Rady Gminy Zamość. Stanowisko Samorządu Gminy Zamość w sprawie petycji dotyczącej powiększenia granic Miasta Zamość

W dniu 29 kwietnia 2021 roku odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Zamość. Obrady rozpoczną się o godz. 15.30 w trybie zdalnym.

Najważniejszym punktem obrad będzie ”Stanowisko Samorządu Gminy Zamość w sprawie petycji dotyczącej powiększenia granic Miasta Zamość”. Kto jest autorem stanowiska do dnia dzisiejszego nie udało nam się ustalić. Prace nad stanowiskiem zostały rozpoczęte jeszcze w ubiegłym tygodniu i nadal trwają.

Radni zajmą się również projektami  uchwał :  w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zamość na lata 2021-2030,  w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycję Koalicji Polska Wolna od 5G z dnia 21 marca 2020,  w sprawie uznania wniosku z dnia 25 marca 2021 roku, dotyczącego przeprowadzenia kontroli obiegu dokumentacji pomiędzy Urzędem Gminy a Biurem Rady Gminy za niezasługujący na uwzględnienie, w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wnioski radnych.
8. Odpowiedzi na wnioski radnych.
9. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
12. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zamość na lata 2021-2030.
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu w m. Wysokie
15. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w m. Zawada
16. Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycję Koalicji Polska Wolna od 5G z dnia 21 marca 2020
17. Projekt uchwały w sprawie uznania wniosku z dnia 25 marca 2021 roku, dotyczącego przeprowadzenia kontroli obiegu dokumentacji pomiędzy Urzędem Gminy a Biurem Rady Gminy za niezasługujący na uwzględnienie.
18. Stanowisko Samorządu Gminy Zamość w sprawie petycji dotyczącej powiększenia granic Miasta Zamość.
19. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Zamość w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
20. Ocena stanu technicznego dróg gminnych.
21. Informacja o pracy Wójta Gminy.
22. Zakończenie sesji.

 

Komentarze do: “XXIX sesja Rady Gminy Zamość. Stanowisko Samorządu Gminy Zamość w sprawie petycji dotyczącej powiększenia granic Miasta Zamość

  1. Też Mieszkaniec

    Pytanie p. Puchacza odnośnie rozpatrzenia możliwości wyznaczenia na terenie gminnym punktów składowania gałęzi z żywopłotów i drzew z posesji mieszkańców wydaje się być jak najbardziej zasadne. Wszak, czy to nie idiotyzm, że w obecnych uwarunkowaniach mieszkańcy są zobligowani do wożenia takich odpadów do pkt. zbiórki w Zamościu? Oczywiście odpowiedź Wójta na to pytanie była poniżej jakiegokolwiek poziomu. Może się opamięta i na piśmie coś skrobanie w temacie…

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top