Przesunięcie terminu IX sesji Rady Gminy Zamość

Przewodniczący Rady Gminy w dniu 24 czerwca 2019 roku poinformował o zmianie terminu sesji Rady Gminy Zamość. Zwołana na dzień 27 czerwca sesja Rady Gminy Zamość zostaje przesunięta na dzień 28 czerwca 2019 roku na godz. 16.30. Sesja odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Mokrem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy.

 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

 2. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,

 3. powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych,

 4. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zamość.

 5. wyrażenia  zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Sitaniec Błonie.

 1. Sprawozdania z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za 2018 rok:

 1. Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem

 2. Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem

 3. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu

 4. Centrum Usług Wspólnych

 5. Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość

 6. Urzędu Gminy Zamość

 1. Raport o stanie Gminy Zamość za 2018 rok:

 1. przedstawienie raportu o stanie Gminy Zamość za rok 2018,

 2. debata nad raportem,

 3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Zamość.

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok:

 1. opinie Komisji stałych Rady Gminy w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zamość za 2018 rok,

 2. wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Gminy Zamość,

 3. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie:

 • przedłożonego przez Wójta Gminy Zamość sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy,

  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość (dot. uchwały Komisji Rewizyjnej z dnia 21.05.2019 r.),

 1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zamość za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia gminy – dyskusja,

 1. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,

 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

 1. Przyjęcie stanowiska w sprawie apelu Mieszkańców Gminy o przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodziny

 2. Informacja o pracy wójta.

 3. Wnioski radnych.

 4. Odpowiedzi na wnioski radnych.

 5. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.

 6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.

 7. Zakończenie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top