Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy. Debata radnych nad projektem uchwały

W dniu 20 lutego 2024 r. w świetlicy  w UG Zamość odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy.

Porządek posiedzenia.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów.
4. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników i skierowanie pod obrady Rady Gminy Zamość.
5. Opiniowanie propozycji zmian budżecie Gminy Zamość na 2024 rok.
6. Inne sprawy będące przedmiotem obrad sesji.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie obrad.

Materiał filmowy z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy :

Cz. I

 

Cz. II

Cz. III

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top