Marcin Dybowski kandydatem do Senatu z okręgu nr 19 – KWW Mirosława Piotrowskiego

Marcin Dybowski to kolejny kandydat do Senatu z okręgu nr 19, który obejmuje powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski oraz miasto na prawach powiatu: Zamość.

Marcin Dybowski, ur. 10 I 1962, Żonaty, czworo dzieci. Zam. Smoryń, Gm. Frampol. Parafia Trzęsiny (Proboszcz ks. Julian Brzezicki). Historyk (studia historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim), wydawca, działacz społeczny i polityczny, pszczelarz-hobbysta. Ojciec rolnik, Mama fizyk. Większość rodzeństwa to rolnicy. Dziadek po mieczu w Dwudziestoleciu międzywojennym producent filmowy (Wytwórnia Falanga), po kądzieli Dziadek to major Wojska Polskiego, 9 Pułk Piechoty stacjonujący w Zamościu (tu poznał i ożenił się z Anielą z Sitańca).

Od młodości działacz antykomunistycznego podziemia niepodległościowego (od 1977 roku). 1976-1980 uczestnik Ruchu Światło-Życie, wyrzucany z kolejnych szkół za „przeszkadzanie podczas lekcji historii” maturę uzyskuje w Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów im. Stanisława Konarskiego w Krakowie. Aresztowany po raz pierwszy w związku ze sprawą

samospalenia Walentego Badylaka przy studzience na krakowskim Rynku (która później otrzymała jego imię) w proteście przeciw kłamstwu władzy „ludowej” w sprawie Katynia. Dybowski fotografował to miejsce i rozrzucał tam ulotki wzywające do bojkotu ówczesnych wyborów w PRL. 1977-1980 współpracownik opozycji demokratycznej i antykomunistycznej, 1977-1979 Wydawnictwa „Głos”, „Krąg”, „Zbliżenia”; 1978-1979 drukarz i kolporter wydawnictw niezależnych, m.in. „Biuletynu Informacyjnego”, „Głosu”, „Opinii”, „Bratniaka”, „Zapisu” i wielu innych. Od 1981 działacz i członek zarządu NZS KUL, XI-XII 1981 uczestnik strajku solidarnościowego na KUL ze studentami Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, członek Komitetu Strajkowego. 13 XII 1981 – I 1982 w ukryciu w Warszawie, drukarz podziemnych „Wiadomości”, kolporter tzw. bibuły – licznych wydawnictw i czasopism; w II 1982 przesłuchiwany w związku z uczestnictwem w tzw. akcji spacerowej w Lublinie w porze „Dziennika TV”; 1983-1984 działacz podziemnych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów, wydawca i redaktor pisma „Emisariusz” NZS KUL. Współpraca z podziemną lubelską strukturą NSZZ „Solidarność” oraz „Solidarność Walcząca”. 1984-1989 w Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość, m.in. szef Oddziału Lubelskiego, członek lubelskiej i krajowej Rady Politycznej; 1985-1986 redaktor nacz., wydawca i drukarz podziemnej „Gazety Politycznej”, 1985-1989 wydawca pisma „Adriatyk, Bałtyk, M. Czarne – ABC” poświęconego konieczności współpracy narodów Europy Środkowo Wschodniej, od 1986 z Markiem Derewieckim współzałożyciel, redaktor i drukarz pisma oraz wydawnictwa ANTYK, redaktor naczelny Pisma konserwatystów ANTYK; 1985-1989 współpracował z Rogerem Scrutonem z Fundacji Jagiellońskiej w Wlk. Brytanii oraz Piotrem Jeglińskim z Editions Spotkania we Francji (wsparcie finansowe, sprzęt poligraficzny, materiały do publikacji). 11 VII 1987 zatrzymany w Lublinie podczas przewożenia samochodem wydawnictw podziemnych oraz urządzeń i materiałów poligraficznych, 20 VII 1987 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na przepadek samochodu i karę grzywny.

Od samego początku przeciwnik okrągłego stołu i tajnych porozumień w Magdalence, krytyk osoby i reform Balcerowicza, którego poznał już podczas działań w opozycji. Jako wydawca książki o Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (FOZZ) walnie przyczynił się do ujawnienia i nagłośnienia afery FOZZ już na początku procesu rozkradania Polski.

1992-1995 współzałożyciel i członek Ruchu Trzeciej Rzeczypospolitej, 1995-1997 członek Rady Politycznej Ruchu Odbudowy Polski. Właściciel wydawnictwa oraz założyciel Fundacji Pomocy pod wspólną nazwą Antyk. 1991-1993 i 2002-2003 wydawca i redaktor wznawianych pism „Pismo Konserwatystów Antyk” i „ABC – Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne”. Wydawca ksiązki Filipa Adwenta „Dlaczego Unia Europejska jest zgubą dla Polski” a w latach 2004-2005 asystent i najbliższy współpracownik Filipa Adwenta – posła do Parlamentu Europejskiego, z którym skutecznie poszukiwał rynków zbytu na Zachodzie dla polskich rolników. Niestety tragiczna śmierć posła Filipa Adwenta przerwała ten proces pomocy polskim rolnikom w sprzedaży płodow rolnych w korzystnych cenach bezpośrednio na rynki zachodniej Europy. Po śmierci posła Filipa Adwenta kontynuator jego działa pomocy szpitalom w Polsce i na Ukrainie (sprowadzanie transportów sprzętu medycznego z Francji i Belgii). 2014-2015 inicjator i współzałożyciel Ruchu Kontroli Wyborów, dzięki któremu do władzy doszedł obóz „Dobrej Zmiany”, od 2015 w zarządzie Stowarzyszenia RKW Ruch

Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy. Obrońca polskiej ziemi przed wyprzedażą w ręce obcego kapitału (w tej sprawie głośno występował przed sejmową Komisja ds. Rolnictwa). Prezes Fundacji ABC – Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne opowiadający się za utworzeniem silnego obszaru Międzymorza, które poprzez współpracę państw i narodów Europy Środkowo Wschodniej doprowadzi do rozwoju gospodarczego i kulturowego oraz oprze się dominacji niemiecko rosyjskiej w tej części Europy. Członek II zespołu eksperckiego przy Pełnomocniku Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego „Reforma systemu instytucjonalno-prawnego III sektora”.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000). 

Wydawnictwo ANTYK powstało w 1985 roku w podziemiu, działając początkowo jako oficyna L.-D.P. „Niepodległość”, później już samodzielnie, jako wydawnictwo i Grupa Polityczna ANTYK; pierwsze w podziemiu antykomunistyczne wydawnictwo oraz środowisko polityczne programowo konserwatywne i niepodległościowe. Nazwą nawiązano do działającej w czasie II wojny światowej Akcji Antyk prowadzonej przeciwko komunizmowi przez Polskie Państwo Podziemne. Wyd. ANTYK, broniąc cywilizacji łacińskiej i zasad katolickich, przywraca zbiorowej świadomości dzieła m.in.: prof. Feliksa Konecznego, o. Innocentego Józefa Marii Bocheńskiego OP, o. Jacka Woronieckiego OP, upowszechnia dorobek prof. Jacka Trznadla, Rogera Scrutona, Malachiego Martina, ks. Luigiego Villii oraz wielu tych, którzy nie ulegli nowemu zniewoleniu umysłu.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top