Od stycznia 2021 roku w Gminie Zamość zmiana opłat za odbiór odpadów komunalnych [ V I D E O ]

W dniu 30 października 2020 roku odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Zamość w tarkcie której radni zdecydowali o nowych stawkach opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Od 1 stycznia 2021 roku wchodzą zmiany w odbiorze odpadów komunalnych na terenie Gminy Zamość. Opłaty idą w górę, ale nie drastycznie.

Przyjęcie nowych zasad, w tym wprowadzenie obowiązku segregacji odpadów, jest konieczne z uwagi na zmiany w przepisach ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439). Ustawa wprowadza obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny, zmienia też zasady naliczania opłat i wprowadza kary za niesegregowanie.

Podstawową zmianą jest wprowadzony obowiązek segregacji odpadów. Od 1 stycznia 2021 roku musimy je segregować wszyscy, a za oddawanie odpadów niesegregowanych będzie naliczana dwukrotność stawki podstawowej.

Jakie stawki?

Stawka podstawowa będzie wynosiła od 1 stycznia 2021 roku 24 zł za osobę w nieruchomościach zamieszkałych od jednej do czterech osób. Od piątej osoby i kolejnej miesięczna stawka opłaty będzie wynosić 17 zł. Właściciele nieruchomości będą mogli ją obniżyć o 7 zł od osoby za zgłoszenie korzystania z kompostownika . Na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi dopuszcza się kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach, w sposób niepowodujący uciążliwości, zarówno na terenie nieruchomości, na której prowadzone jest kompostowanie, jak i na nieruchomościach sąsiednich. W przypadku kompostowania bioodpadów właściciele tych nieruchomości zwolnieni są w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady i w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bonifikata 7 zł od osoby), pod warunkiem zgłoszenia tego w deklaracji.

Ustalono  stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość
w wysokości:

Rada Gminy Zamość w dniu 30 października 2020 r. zdecydowała, że stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, będzie wynosiła dwukrotność stawki podstawowej, tj. 48 zł za osobę na nieruchomościach zamieszkałych od jednej do czterech osób.

Natomiast na nieruchomosciach zamieszkałych przez 5 i więcej osób stawka ta będzie wynosiła 34 zł od osoby.

Za projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty głosowali radni:

 1. Jacek Adamczuk
 2. Michał Budzyński
 3. Anna Bartoń
 4. Krzysztof Gromek
 5. Piotr Dołba
 6. Sylwester Dobromilski
 7. Piotr Koczułap
 8. Wiesław Koczułap
 9. Konrad Kitka
 10. Mirosław Kołtun
 11. Tadeusz Kostrubiec
 12. Henryk Łukaszczuk
 13. Piotr Najda
 14. Anna Serafin
 15. Halina Szymańska
 16. Beata Wichorowska
 17. Tadeusz Tarajko

Przeciw uchwale głosował radny Krzysztof Ostasz.

Od głosu wstrzymali się radny Edmund Hałasa i radny Wiesław Pośnik.

Video z obrad XXIII sesji Rady Gminy Zamość poniżej:

 

 

Komentarze do: “Od stycznia 2021 roku w Gminie Zamość zmiana opłat za odbiór odpadów komunalnych [ V I D E O ]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top