Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość rozpatrzy skargę na działalność Wójta Gminy

 

W dniu 04 marca 2020 roku o godz. 15.00 w świetlicy UG Zamość odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radni rozpatrzą skargę na działalność Wójta Gminy. Skarga mieszkańca została skierowana do Rady Gminy Zamość i dotyczy:

Stosownie do art. 63 Konstytucji RP oraz art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnoszę niniejszym skargę na Wójta Gminy Zamość, dotyczącą:

 • nieprzedstawienia – do dnia złożenia niniejszej skargi – Radzie Gminy Zamość projektu uchwały w sprawie szczegółowych kryteriów i tryby oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (czyli uchwały, o której stanowi art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), pomimo zapewnień w piśmie z 12 kwietnia 2019 r. (SAO.005.2.2019), że projekt tej uchwały stanie się przedmiotem obrad Rady „najpóźniej w dniu 30 maja 2019 roku”,
 • braku realizacji wniosków z 25 marca 2019 r. i 30 września 2019 r., w których zwracałem się o przedstawienie przez Wójta tego projektu uchwały.

   

  Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów.

 4. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.

 5. Sprawy bieżące.

 6. Zakończenie posiedzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top