Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość rozpatrzy skargę na działalność Wójta Gminy

 

W dniu 04 marca 2020 roku o godz. 15.00 w świetlicy UG Zamość odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radni rozpatrzą skargę na działalność Wójta Gminy. Skarga mieszkańca została skierowana do Rady Gminy Zamość i dotyczy:

Stosownie do art. 63 Konstytucji RP oraz art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnoszę niniejszym skargę na Wójta Gminy Zamość, dotyczącą:

 • nieprzedstawienia – do dnia złożenia niniejszej skargi – Radzie Gminy Zamość projektu uchwały w sprawie szczegółowych kryteriów i tryby oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (czyli uchwały, o której stanowi art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), pomimo zapewnień w piśmie z 12 kwietnia 2019 r. (SAO.005.2.2019), że projekt tej uchwały stanie się przedmiotem obrad Rady „najpóźniej w dniu 30 maja 2019 roku”,
 • braku realizacji wniosków z 25 marca 2019 r. i 30 września 2019 r., w których zwracałem się o przedstawienie przez Wójta tego projektu uchwały.

   

  Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów.

 4. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.

 5. Sprawy bieżące.

 6. Zakończenie posiedzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top