Terytorialsi kluczem do sukcesu firm

W dn. 28-30 listopada w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale odbyły się warsztaty pn. „Przywództwo, rozwój, gotowość do zmian. Zarządzanie talentami pracowników Terytorialsów kluczem do sukcesu Firmy”. W warsztatach uczestniczyli, m.in. pracodawcy z Lubelszczyzny – przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie oraz Akademii Zamojskiej. Głównym celem spotkania było rozwijanie współpracy między WOT a pracodawcami zatrudniającymi Terytorialsów.

Od początku tworzenia Formacji, proces szkolenia Terytorialsów zaprojektowano w taki sposób, by umożliwić zwykłym obywatelom służbę Ojczyźnie. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu procesu szkolenia, zapewniono żołnierzom-ochotnikom możliwość zachowania balansu życiowego i łączenia swojej pracy zawodowej i hobby ze służbą w wojsku.

Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej ponad 55% żołnierzy deklaruje stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Z uwagi na powyższe, pracodawcy są dla WOT bardzo istotnym partnerem. W tym roku, po raz pierwszy, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej zorganizowało specjalne warsztaty, których celem jest rozwijanie współpracy pomiędzy WOT a pracodawcami. Spotkanie miało również na celu uhonorowanie wyróżniających się pracodawców oraz wypracowanie wytycznych usprawniających współpracę na linii pracodawca – pracownik-Terytorials.

Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej płk Mariusz Specjalski, podczas spotkania z pracodawcami zaznaczyłWspółpraca z pracodawcami jest dla nas kluczowa. Mam pełne przekonanie, że zatrudniając żołnierzy OT osiągają Państwo podwójne korzyści. Mają Państwo dobrze wyszkolonych pracowników i aktywnie włączają się Państwo w budowę systemu bezpieczeństwa Polski. Dziękuję za wasze zaufanie i wsparcie. Mam nadzieję, że spotkania, takie jak to, umożliwią wypracowanie wspólnych, korzystnych rozwiązań dotyczących pracy i służby pracowników-Terytorialsów.

W warsztatach wzięli udział wytypowani przez brygady pracodawcy, również z Lubelszczyzny.Jeżeli chodzi o naszą uczelnię to w szeregach WOT są zarówno pracownicy, jak i studenci Akademii Zamojskiej. Cieszymy się, że podczas warsztatów mogliśmy podzielić się wnioskami i rozwiązaniami pozwalającymi łączyć pracę oraz studia ze służbą w WOT, jakie funkcjonują w AZ. Gratulujemy Dowództwu WOT tej inicjatywy i deklarujemy również chęć udziału w kolejnych warsztatach poświęconych tej kwestii oraz innych, gdzie potrzebne jest wsparcie uczelnipowiedział dr Łukasz Potocki, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Akademii Zamojskiej, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego AZ.

Ważnym elementem honorującym współpracę z pracodawcami jest także konkurs „Pracodawca przyjazny WOT”. Ostatnia edycja konkursu odbyła się w 2021 r., kolejna zaplanowana jest na 2024 r. Celem konkursu jest uhonorowanie pracodawców, którzy swoją postawą i poprzez tworzenie dobrych warunków panujących w zakładach pracy, wspierają pracowników-żołnierzy OT, rozumieją istotę budowy Formacji, w tym realizowane przez nią cele i zadania, szczególnie w aspekcie lokalnym.

Materiał prasowy nadesłany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top