Jest porozumienie w sprawie dofinansowania linii autobusowych

W Ministerstwie Infrastruktury minister resortu Andrzej Adamczyk oraz wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk podpisali porozumienie w sprawie warunków dofinansowania linii autobusowych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Dopłaty pozwolą jednostkom samorządu terytorialnego uruchomić nowe trasy komunikacyjne w województwie lubelskim.

Jest to realna szansa na przywrócenie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, a także walka z wykluczeniem komunikacyjnym. Podpisane porozumienie ma na celu zapewnienie jednolitych warunków przekazywania dopłat organizatorom publicznego transportu zbiorowego w  województwie lubelskim. Przedstawiono w nim sposób i terminy wypłaty dofinansowania, zasady i warunki wykorzystania oraz zwrotu dotacji, a także wytyczne dotyczące treści umowy o dopłatę zawieranej pomiędzy wojewodą, a organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

Środki zostaną przekazane organizatorom publicznego transportu zbiorowego w formie dopłat do kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej. Dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych niefunkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy, i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie. Maksymalny limit wydatków przeznaczonych na dofinasowanie funduszu w 2019 r. wyniesie 300 mln zł, a w latach kolejnych aż 800 mln zł w skali kraju.

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego chcące ubiegać się o dofinansowanie zachęcamy do śledzenia  aktualności Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Niebawem pojawią się szczegółowe wytyczne.

źródło: www.lublin.uw.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top