Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy Zamość stoją ponad prawem. Arogancja władzy !!!

Wójt Gminy Zamość i Przewodniczący Rady Gminy Zamość radny Piotr Koczułap stoją ponad prawem. Obaj samorządowcy wyznają zasadę ” WSZYSTKO JEST ZGODNIE Z PRAWEM, TAK JAK MY JE ROZUMIEMY”  Ostatni pokaz buty i arogancji tych dwóch samorządowców to ingerencja w stanowisko przyjęte przez Radę Gminy Zamość w sprawie w sprawie finansowania zadań z zakresu oświaty i wychowania, oraz sytuacji finansowej budżetów Gminy lat 2022 – 2023.

Przedmiotowe stanowisko Rada Gminy Zamość podjęła  w dniu 27 września 2023 r. Na obecnych 19 radnych w trakcie sesji Rady Gminy Zamość  trzech radych wstrzymało się od głosu a 16 radnych głosowało za przyjęciem stanowiska wypracowanego przez …….. ? Kto opracował stanowisko na razie pozostaje tajemnicą.

Od głosu w sprawie przyjęcia stanowiska wstrzymali się radni:

1. Jacek Adamczuk

2. Konrad Kitka

3. Wojciech Suchowicz

W dniu 31 stycznia 2024 na stronie BIP UG Zamość została zamieszczona interpelacja  dotycząca ” Stanowiska Rady Gminy Zamość z dnia 27.09.2023., ” w sprawie finansowania zadań z zakresu oświaty i wychowania …”

Autorem interpelacji jest radny Konrad Kitka. W interpelacji  skierowanej do Wójta Gminy Zamość zwraca się z zapytaniem o treści:

” Jakie były podstawy prawne podjęcia decyzji o wstrzymaniu pełnej realizacji woli Rady Gminy Zamość wyrażonej w treści podjętego Stanowiska z dn. 27.09.2023r. ? Proszę o wskazanie konkretnego przepisu ( ów ).

Z treści interpelacji radnego K. Kitki  wynika, że decyzją Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego została zmieniona wola Rady Gminy Zamość . Wójt uznał, że może zmienić sobie wolę rady i wybiórczo według własnego algorytmu politycznego stanowisko zostało przekazane tylko do czterech Komitetów Wyborczych .

Treść interpelacji:

pdf 0,61 MB pobrano: 3 razy

Jaka była wola Rady Gminy Zamość i Przewodniczącego Rady Gminy Zamość radnego Piotra Koczułapa, który wpisał się algorytm polityczny wójta ?

Rada Gminy Zamość zobowiązuje Przewodniczącego Rady Gminy Zamość do przekazania niniejszego Stanowiska:

 • Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów,
 • Pan Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki,
 • Pani Magdalena Rzeczkowska – Minister Finansów,
 • Pan Jerzy Chróścikowski – Senator RP,
 • Pani Monika Pawłowska – Posłanka na Sejm RP,
 • Pan Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP,
 • Pan Jarosław Sachajko – Poseł na Sejm RP,
 • Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe,
 • Komitet Wyborczy Nowa Lewica,
 • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
 • Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość,
 • Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO.N IPL Zieloni.

Do większości zwłaszcza osób decyzyjnych stanowisko nie zostało przekazane. Tłumaczenia wójta są kuriozalne a nawet śmieszne.

” Decyzję wstrzymania przedmiotowego Stanowiska podjąłem osobiście, kierując się obawami o negatywny wpływ tej czynności na rozpatrzenie trzech wniosków Gminy Zamość o dotację na realizację gminnych zadań ” .

Przypominamy, że we wrześniu odbywały się na terenie Gminy Zamość w poszczególnych sołectwach zebrania wiejskie w trakcie których wójt przekazywał uczestnikom zebrania informacje o bardzo trudnej sytuacji finansowej. W ocenie przedstawiciela naszej redakcji, który był uczestnikiem części zebrań  taka sytuacja miała w okresie przedwyborczym wywołać u uczestników spotkań, że rządząca Zjednoczona Prawica jest odpowiedzialna za problemy finansowe w samorządach. Inne samorządy nie wyrażały tego w formie Stanowiska lub w inny publiczny sposób uważając to w okresie kampanii wyborczej za chwyt polityczny i propagandowy.

Co w tym temacie stanowi prawo?

Dla rady gminy  podstawą  prawną do podjęcia Stanowiska jest art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Ten przepis upoważnia radę gminy do podejmowania działań niewładczych np. o charakterze programowym, intencyjnym, o ile działania te pozostają w granicach zadań gmin przewidzianych w prawie (por. wyrok NSA z dnia 28 kwietnia 2011 r., sygn. akt: II OSK 269/11).

Organem właściwym do ingerencji w podjęte stanowisko jest Wojewoda a nie Wójt. Być może Wójt uznał, że jego funkcja pisze się od litery W podobnie jak Wojewoda to ma prawo do ingerencji. Jeżeli wójt wybrał taki sposób interpretacji prawa jako absolwent prawa to niestety zgodnie z pytaniem kończącym interpelację radnego poszukiwania podstawy prawnej będą długie i bardzo żmudne.

Magdalena Legowicz w swoim opracowaniu wskazała Konstytucję jako podstawę do uchwał stanowiskowych .

Pierwszą i najważniejszą podstawą, na której JST mogą podejmować uchwały stanowiskowe,  jest art. 16 Konstytucji RP. Zgodnie z tym przepisem ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową (ust. 1), a samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej (ust. 2).

Skoro ogół mieszkańców stanowi wspólnotę, a samorząd terytorialny jest organem władzy publicznej, to w przestrzeni publicznej funkcjonuje na takich samych zasadach, jak inne organy władzy publicznej. Ma zatem prawo do wyrażania swoich stanowisk. Skoro takie prawo ma każdy mieszkaniec gminy, powiatu czy województwa, członek wspólnoty samorządowej, to również jednostka samorządu terytorialnego, organ tej wspólnoty, ma takie uprawnienie.

Oczywiście, w podstawie prawnej uchwały w sprawie stanowiska, powołujemy się najczęściej na przepis statutu, który pozwala radzie gminy, powiatu, lub sejmikowi województwa na zajmowanie stanowisk.

Tak więc Wójt Gminy Zamość i Przewodniczący Rady Gminy radny Piotr Koczułap za nic mają postanowienia zawarte w Konstytucji RP. Komentarzem kończącym niech będzie rysunek Cezarego Krysztopy obrazujący poszukiwania podstawy prawnej przez Wójta Ryszarda Gliwińskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Zamość radnego Piotra Koczułapa. Proszę traktować z przymrużeniem oka.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top