IX Rajd Pieszy z Mikołajem

W dniu 10 grudnia 2016 r. Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem organizuje już IX rajd pieszy z Mikołajem.

IX RAJD PIESZY Z MIKOŁAJEM
POD PATRONATEM WÓJTA GMINY ZAMOŚĆ
10.12.2016 r. Wysokie

REGULAMIN

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem przy współpracy Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu.
Termin: 10.12.2016 r.

Cele marszu:
– koordynacja sprawności umysłowej i fizycznej;
– rozwijanie orientacji w terenie;
– matematyzowanie prostych sytuacji obserwowanych w otoczeniu;
– budzenie i rozwijanie świadomości ekologicznej uczestników marszu;
– rozbudzanie emocjonalnej więzi z przyrodą poprzez bezpośredni kontakt;
– pobudzanie ogólnej sprawności ruchowej i odporności na trudności terenowe i pogodowe;
– podejmowanie i wykonywanie zadań we współpracy z innymi;
– poznanie walorów kulturowych i przyrodniczych północnej części Gminy Zamość i Działów Grabowieckich,
– integracja miłośników turystyki z różnych miejscowości Gminy Zamość w myśl idei samorządu terytorialnego.

Uczestnicy: członkowie OSP oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP, dzieci i młodzież, a także dorośli mieszkańcy Gminy Zamość. Dzieci i młodzież niepełnoletnia pod opieką dorosłych (1 opiekun na 10 osób).

Program marszu:
Godz. 9.00 – wyjazd z parkingu przy Powiatowym Banku Spółdzielczym w Zamościu.
Godz. 9.30 – wyjście na trasy.
Godz. 9.30-12.00 – przejście około 8 km.
Godz. 12.00-13.00 – ciepły poczęstunek w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Zamość, Wysokie 154.

Zgłoszenia: uczestnictwo w rajdzie z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz opiekunów wraz ze zgodami – patrz załącznik nr 1 i 2 (załącznik nr 1 – zgoda rodziców, załącznik nr 2 – zgoda osób dorosłych) należy dostarczyć do biura Gminnego Ośrodka Kultury w Urzędzie Gminy, ul. Peowiaków 92, pok. 26 – do dnia 5 grudnia 2016 r.

Inne informacje:
• Koszt ubezpieczenia uczestników od NNW ponosi Organizator.
• Marsz odbędzie się bez względu na pogodę, jednak z powodu warunków atmosferycznych program i trasa marszu może ulec zmianie.
• Uczestnicy do miejsca wyjazdu przyjeżdżają na koszt własny lub jednostek delegujących.
• Organizator zapewnia dojazd dla grup powyżej 15 osób.
• Za bezpieczeństwo uczestników niepełnoletnich w czasie marszu oraz pobytu na mecie odpowiadają opiekunowie grup delegowani przez jednostki zgłaszające.

Źródło;Urząd Gminy Zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top