Gmina Zamość: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu [ VIDEO ]

W dniu 04 marca 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu. W obradach uczestniczyli członkowie Komisji:

1. Sylwester Dobromilski – przewodniczacy

2. Mirosław Kołtun

3. Piotr Najda

4. Piotr Dołba

5. Piotr Koczułap

6. Tadeusz Kostrubiec

W posiedzeniu uczestniczyli również radni z Komisji Rewizyjnej – Konrad Kitka i Henryk Łukaszczuk.

Oprócz członków komisji uczestniczyli Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, Konrad Dziuba Z-ca Dyrektora Wydziału Społeczno – Administracyjnego , skarbnik Maria Zajączkowska oraz Przewodniczący Rady Gminy Zamość radny Wojciech Suchowicz.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie protokołów

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Projekty gminne dróg do programu Fundusz Dróg Samorządowych edycja 2020 -2021.

  5. Budowa chodników przy drogach powiatowych w latach 2019 -2023.

  6. Sprawy bieżące.

  7. Zakończenie obrad.

Materiał filmowy z obrad Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu poniżej:

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top