Dzikie wysypisko śmieci w Sitańcu

Pomimo wielu możliwości legalnego pozbywania się odpadów, w Gminie Zamość wciąż powstają dzikie wysypiska. Katalog odpadów tworzących dzikie wysypiska jest naprawdę szeroki. To zarówno odpady poremontowe (gruz, armatura), jak i meble, opony, sprzęt RTV/AGD czy też zwykłe domowe, jak puszki, butelki, makulatura czy odzież. Obowiązujący system odbioru odpadów komunalnych daje mieszkańcom Gminy Zamość wiele legalnych możliwości pozbycia się wytworzonych przez nich odpadów. Niestety, mimo to nadal powstają dzikie wysypiska. Od kilku lat takie dzikie wysypisko funkcjonuje przy drodze gminnej w miejscowości Sitaniec. Pamiętajmy, że dzikie wysypiska z jednej strony są szkodliwe dla środowiska, gdzie przez lata mogą zatruwać zarówno glebę, wody gruntowe oraz stanowić zagrożenie dla zwierząt, a ich usunięcie generuje duże koszty. Z drugiej, śmiecenie w miejscach publicznych jest karalne. Zgodnie z zobowiązującymi przepisami za takie działanie można otrzymać mandat w wysokości do 500 zł lub karę grzywny – do 5 tys. zł. Problem dzikich wysypisk można rozwiązać jedynie przy aktywnym zaangażowaniu mieszkańców oraz UG. Uszczelnienie gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych w Gminie Zamość jest ciągle aktualny. Wieloletnie zaniedbania w tym zakresie w znacznym stopniu wpływa na wysokość opłat, które ponoszą mieszkańcy Gminy Zamość. Brak kontroli w zakresie gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych jest jednym z czynników powstających dzikich wysypisk śmieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top