Czy zwiększy się udział i rola młodzieży w samorządzie gminnym ?

Ruszyły konsultacje społeczne na temat zmian w ustawie o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

W zmianach ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim jest to, aby ludzie młodzi angażowali się w sprawy swoich lokalnych społeczności.

Projekt zakłada wiele zmian. Do tej pory Rady Młodzieży pełniły wyłącznie role doradcze. Teraz w projekcie ustawy wpisano m.in. to, że Rada Młodzieży będzie mieć inicjatywę uchwałodawczą oraz  staną się podmiotem mogącym opiniować projekty uchwał dotyczących młodzieży.

Ma to wzmocnić świadomość młodzieży. Zachęcić ich do większego zaangażowania się w sprawy lokalne i wzmocnić ich pozycję w środowiskach, z których pochodzą.

Konsultacje społeczne potrwają 14 dni Uwagi i opinie należy przesyłać na konsultacje_DOB@kprm.gov.pl. Uwagi mogą zgłaszać środowiska młodzieżowe, organizacje pozarządowe i Rady Młodzieży przy jednostkach samorządu terytorialnego.

Link do projektu zmian w ustawie: https://www.gov.pl/web/pozytek/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-samorzadzie-gminnym-ustawy-o-samorzadzie-powiatowym-ustawy-o-samorzadzie-wojewodztwa-oraz-niektorych-innych-ustaw?fbclid=IwAR3iBmb2we-wUGI60fF-kJNRRlIaqlypOx8aQwr6tINnAzFJ9m_YhYMEbgc

Źrodło i foto: gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top