Z Urzędu i Rady Gminy Zamość

Kolędowy wieczór z członkami legendarnej grupy VOX

Kolędowy wieczór z członkami legendarnej grupy VOX

Samorząd Gminy Zamość, Sołectwo Jatutów oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Jatutowie zapraszają na: „Kolędowy wieczór z członkami legendarnej grupy VOX”. 5 stycznia 2024 r. świetlica wiejska w Jatutowie godz. 18:00 • Koncert członków legendarnej grupy VOX: Dariusz Tokarzewski i Mariusz Matera • Wspólne śpiewanie kolęd: najpiękniejsze polskie kolędy, pastorałki i utwory świąteczne • Kulinarne tradycje: […]

LXII sesja Rady Gminy Zamość

LXII sesja Rady Gminy Zamość

Informujemy, że LXII sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się 27 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 15:30 w świetlicy wiejskiej w Zawadzie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Gminy. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 6. Projekt uchwały w […]

Nieobecny radny aktywnym uczestnikiem posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Nieobecny radny aktywnym uczestnikiem posiedzenia Komisji Rewizyjnej

W dniu 20 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość. W dniu 17 listopada 2023 r. w BIP Urzędu Gminy Zamość został opublikowany protokół z posiedzenia w  zakładce posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 04 października 2023 w zakładce Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy. Z protokołu wynika, […]

Gmina Zamość uzyskała dofinansowanie na modernizację oświetlenia ulicznego

Gmina Zamość uzyskała dofinansowanie na modernizację oświetlenia ulicznego

Rozstrzygnięto dziewiątą edycję Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę, poświęconą modernizacji infrastruktury oświetleniowej. Gmina Zamość uzyskała dofinansowanie w wysokości 2 311 920,00 zł. Projekt Gminy Zamość pn. „Rozświetlamy Gminę Zamość – modernizacja oświetlenia ulicznego” złożony do konkursu obejmuje wymianę około 1 520 sztuk nieenergooszczędnych opraw typu sodowego na oprawy oświetleniowe LED. […]

Projekt budżetu Gminy Zamość na 2024 rok przekazany Radzie Gminy

Projekt budżetu Gminy Zamość na 2024 rok przekazany Radzie Gminy

Projekt budżetu na 2024 r. czyli tzw. prowizorium budżetowe przekazał w dniu 15 listopada 2023 r Wójt  Gminy Zamość Ryszard Gliwiński  zgodnie z przepisami ustawowymi i tradycją Przewodniczącemu Rady Gminy Piotrowi Koczułap. Głosowanie nad projektem budżetu wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową odbędzie się na Sesji Rady Gminy Zamość w dniu 27 grudnia b.r. Projekt budżetu […]

Krewki Listopad w Gminie Zamość – polało się blisko 37 litrów krwi!

Krewki Listopad w Gminie Zamość – polało się blisko 37 litrów krwi!

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość, wspólnie z Samorządem Gminy Zamość oraz Oddziałem Terenowym RCKiK w Zamościu, już po raz piąty w tym roku zorganizowało akcję poboru krwi. 12 listopada sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Sitańcu zgromadziła wiele osób, wszystkich łączyła chęć ratowania życia i zdrowia poprzez oddawanie krwi. Tego dnia w trakcie […]

Pamięci ofiar wysiedlenia sołectw parafii Sitaniec

Pamięci ofiar wysiedlenia sołectw parafii Sitaniec

Sołectwa parafii Sitaniec, Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu, Chór “Sitanianie” Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu zapraszają na Mszę Świętą i montaż słowno-muzyczny Pamięci ofiar wysiedlenia sołectw parafii Sitaniec 10 grudnia 2023 r. Parafia Świętego Bartłomieja Apostoła w Sitańcu godz. 12:00 W programie: Uroczysta Msza Święta w intencji wysiedlonych Mieszkańców Montaż słowno-muzyczny […]

LXI sesja Rady Gminy Zamość

LXI sesja Rady Gminy Zamość

Informujemy, że LXI sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się w dniu 22 listopada 2023 r. (środa) o godz. 15:30 w świetlicy wiejskiej w Mokrem. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Gminy. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 6. Projekt […]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. Przewodniczący normy prawa interpretuje na ”chłopski rozum” [ V I D E O ]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. Przewodniczący normy prawa interpretuje na ”chłopski rozum” [ V I D E O ]

W dniu 14 listopada 2023 roku odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie wniosku Mieszkańca Gminy Zamość (cytat): o dokonanie zmian w uchwale Rady Gminy Zamość z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wysokości i zasad, […]

Budowa obwodnicy Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74. AKTUALIZACJA!

Budowa obwodnicy Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74. AKTUALIZACJA!

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie planując budowę obwodnicy Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74 jest zainteresowana, aby ta inwestycja w maksymalnym stopniu była zgodna z oczekiwaniami mieszkańców terenów, przez które przebiega. Inwestorowi zależy, aby wszelkie wątpliwości i kwestie sporne, związane z budową obwodnicy Zamościa, rozstrzygnąć na etapie projektowania inwestycji, czemu […]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. Gdzie wyparował wniosek skierowany do Wójta Gminy Zamość? [ V I D E O ]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. Gdzie wyparował wniosek skierowany do Wójta Gminy Zamość? [ V I D E O ]

W dniu 06 listopada 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zamość. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z dni: 03.10.2023 i 25.10.2023 r. 4. Zapoznanie się z wnioskiem Mieszkańca Gminy Zamość (cytat): o dokonanie zmian w uchwale Rady Gminy Zamość […]

AkTYwni z Gminą Zamość i STS Gryf

AkTYwni z Gminą Zamość i STS Gryf

Gmina Zamość i klub piłkarski STS Gryf Gmina Zamość ruszają z projektem promującym aktywność fizyczną pn. „Aktywna gmina, zdrowa gmina’’. W jego ramach do końca roku odbędzie się szereg spotkań, webinarów, wydarzeń promocyjnych oraz kampania marketingowa AkTYwni. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na kluczową rolę aktywności i sportu dla zdrowego trybu życia, a także promowanie […]

LX sesja Rady Gminy Zamość

LX sesja Rady Gminy Zamość

Informujemy, że LX sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się w dniu 25 października 2023 r. (środa) o godz. 15:30 w świetlicy wiejskiej w Mokrem. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Gminy. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 6. Projekt […]

Szczucie i stanowisko Rady Gminy tematem obrad LIX sesji Rady Gminy Zamość [ V I D E O ]

Szczucie i stanowisko Rady Gminy tematem obrad LIX sesji Rady Gminy Zamość [ V I D E O ]

W dniu 27 września 2023 r. odbyła się sesja Rady Gminy Zamość. W sesji uczestniczyło 19 radnych. Radni nieobecni: Michał Budzyński Piotr Dołba Rada Gminy Zamość przyjęła Stanowisko Rady Gminy Zamość w sprawie finansowania zadań z zakresu oświaty i wychowania, oraz sytuacji finansowej budżetów Gminy lat 2022 – 2023. Radni w tej decyzji nie byli […]

Top