Budowa ulicy Cichej we Frampolu z Funduszu Dróg Samorządowych

W dniu 16.09.2020 r. miał miejsce odbiór końcowy robót dotyczących inwestycji pn.: Budowa ul. Cichej we Frampolu. Nową ulicę o szerokości 5m wraz z chodnikiem, systemem odwadniającym oraz oświetlonym przejściem dla pieszych wybudowała firma WOD-BUD Sp. z o.o. z Kraśnika. Wartość inwestycji wyniosła 571 785,88 zł z czego dofinansowanie ze ramach Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 327.688,00. Nowo wybudowane drogi stanowią łącznik pomiędzy ulicą Janowską a lokalnym targowiskiem.

 

Inwestycją objęty został istniejący odcinek ul. Cichej oraz droga wewnętrzna, która  po oddaniu drogi do użytkowania zostanie zaliczona do kategorii dróg publicznych.

W dniu 5 maja 2020 roku Burmistrz Frampola Józef Rudy wraz ze Skarbnikiem Gminy Tomaszem Kurasiewiczem  podpisali umowę z Wojewodą Lubelskim Lechem Sprawką na dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Cichej we Frampolu”.

Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 19 czerwca 2020r. została odpisana umowa z firmą WOD-BUD z siedzibą w Kraśniku na wykonanie robót budowlanych. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 546147,35 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 327688,00zł (60%) zaś całkowita wartość robót budowlanych to 571785,88zł. W dniu 24.06.2020r. Wykonawcy został przekazany plac budowy.

Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 m na odcinku nr 1 od km 0+000 do km 0+158 oraz  na odcinku nr 2 od km 0+000 (skrzyżowanie z odcinkiem nr 1  km 0+145,5) do km 0+088. Łączny odcinek budowy ul. Cichej we Frampolu przewiduje się od km 0+000 do km 0+246. Zadanie obejmuje także przebudowę skrzyżowania ulicy Cichej z drogą gminną Nr 113374L ul. Janowska. Po wykonaniu inwestycji odcinek nr 2 stanowiący obecnie drogę wewnętrzną zostanie zaliczony do kategorii dróg gminnych.

Celem poprawy bezpieczeństwa pieszych na całym odcinku drogi zostanie wybudowany jednostronny chodnik zlokalizowany bezpośrednio przy krawędzi jezdni. Na odcinku Nr 1 zostanie także wykonane odwodnienie za pomocą studni chłonnych i drenażu oraz oświetlone przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Cichej z ul. Janowską.

źródło: www.frampol.p

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top