Archiwum z dnia luty 3, 2024

„Ale Cantare” po złoto do Rzeszowa

„Ale Cantare” po złoto do Rzeszowa

„Złoty Dyplom” i 96 punktów na 100 możliwych przyznało Jury zespołowi „Ale Cantare” z Płoskiego na XI. Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Rzeszowie. W dniu 27.01.2024 r. żeński zespół wokalny z Gminy Zamość wziął udział w prestiżowym konkursie muzycznym, w którym rywalizowało łącznie 26 zespołów, w tym 22 chóry. Grupa chórzystek „Ale Cantare” prezentowała […]

Kolejny projekt i pieniądze dla Gminy Komarów

Kolejny projekt i pieniądze dla Gminy Komarów

Informujemy, że Gmina Komarów  jako Lider Projektu pozyskała z funduszy europejskich kwotę 8.180.324,46 zł na projekt pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko-zamojskiego. W dniu 30 stycznia Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Jarosław Stawiarski przekazał umowę na realizację projektu. Pozyskana kwota ma na celu ułatwienie mieszkańcom 6 gmin w tym […]

LXIII sesja Rady Gminy Zamość z udziałem Posła na Sejm RP Sławomira Ćwika, Starosty oraz radnej Rady Powiatu

LXIII sesja Rady Gminy Zamość z udziałem Posła na Sejm RP Sławomira Ćwika, Starosty oraz radnej Rady Powiatu

W dniu 31 stycznia 2024 r. odbyła się LXIII sesja Rady Gminy Zamość. W sesji uczestniczył Poseł na Sejm RP Sławomir Ćwik, który wyraził swoją opinię w zakresie ordynacji wyborczej, opinię w sprawie łączenia jednostek samorządów oraz udzielił odpowiedzi na pytania radnych i mieszkańca. Wójt Ryszard Gliwiński w trakcie sesji poinformował,  że będzie startował w […]

Otwarcie strażnicy w Łabuniach

Otwarcie strażnicy w Łabuniach

Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka oraz OSP Łabunie zapraszają na otwarcie nowej strażnicy. Otwarcie odbędzie się 04.02.2024 r. na placu przy ul. Parkowej w Łabuniach. Program uroczystości: 14:00 Rozpoczęcie uroczystości 14:15 Podniesienie flagi państwowej 14:20 Powitanie przybyłych gości 14:30 Poświęcenie i otwarcie remizy 15:00 Wystąpienia okolicznościowe 15:15 Zakończenie uroczystości 15:30 Zwiedzanie nowej remizy źródło: […]

Top